Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa  System TeTa
Tadeusz Niwiński: Kluby sukcesu TeTa w XXI wieku
  [Kliknij aby powiekszyc]  

Jeśli masz coś jeszcze do zrobienia w życiu i masz ochotę odkrywać nowe rzeczy w sobie, zmieniać się i rozwijać - to jest książka dla Ciebie! To kwintesencja wiedzy na temat mądrego życia. Wiedza ta została zebrana pod nazwą "System TeTa". Książka jest zaprojektowana jako kurs samorozwoju, który można realizować samemu albo w grupie z doświadczonym trenerem na kursach Systemu TeTa, albo w towarzystwie sympatycznych ludzi w Klubach, a także w grupach internetowych.

Projekt i wykonanie okładki, układ typograficzny: Andrzej Laszak, Dariusz Rossowski. Ilustracje: Agnieszka Radwan-Pytlewska. Korekta: Dorota Rossowska.

Książka zawiara bogaty (ponad 1000 pozycji) Indeks. Można ją zamówić w internecie: www.dobreksiazki.pl lub w www.ravi.com.pl.


Być szczęśliwym i spełnionym znaczy:
  • Rozumieć, kim jestem, jak działa świat, jak działa mój umysł, jakie mam potrzeby, jakie mam marzenia i cele.
  • Mieć siłę, zdrowie i energię do realizacji swoich marzeń, osiągania celów, pokonywania problemów, panowania nad otoczeniem oraz umieć skutecznie wywierać wpływ na innych.
  • Być odpornym na negatywne otoczenie oraz na własne lęki i depresje, tak aby iść do przodu mimo trudności, nie dać sobą manipulować, nie dać się wyzyskiwać i poniżać.
  • Żyć celowo, umieć poznawać swoje marzenia i zamieniać na konkretne zamiary oraz odważnie, mądrze, z zaangażowaniem i zapałem je realizować.
  • Skutecznie i najlepiej jak tylko można realizować swoje marzenia, nie zgadzać się na byle jakie życie, walczyć o swoje szczęście.
  • Wzorować się na przykładach wartościowych ludzi i samemu żyć w taki sposób, aby być wzorem i autorytetem dla innych.
  • Cieszyć się życiem, tym, co jest, i tym, co mamy jeszcze do zrobienia.

Tadeusz Niwiński, jeden z pierwszych propagatorów wiedzy o sukcesie życiowym w Polsce, znany jest czytelnikom jako autor książek JA (polecanej przez Program Zdrowia Emocjonalnego Fundacji ABC XXI), TY, MY i Elementarz życia. Na stałe mieszka z żoną w kanadyjskim Vancouver, gdzie jest wieloletnim wykładowcą informatyki. Ma dwoje dorosłych dzieci.

Mówi o sobie: Osobiście jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Kocham życie i sprawia mi przyjemność, że mogę współdziałać z mądrymi ludźmi. Myślę przede wszystkim kategoriami tego, co mam jeszcze do zrobienia, a jednym z ważniejszych dla mnie przedsięwzięć w tej chwili jest zbudowanie wspaniale działającej sieci Klubów Ludzi Sukcesu, w których trwałą przystań znajdzie System TeTa.

  Spis treści    
  Wprowadzenie    
1.1 Jak korzystać z tej książki 7  
1.2 System TeTa 12  
1.3 Mądre życie 15  
1.4 Prawa sukcesu 19  
1.5 Klub Ludzi Sukcesu 22  
1.6 Sukces na co dzień 32  
  Zrozumienie    
2.1 Co warto zrozumieć 35  
2.2 Zrozumienie siebie i świata 46  
2.3 Program spotkania 47  
2.4 Oklaski 48  
  Siła    
3.1 Źródła siły 50  
3.2 Łańcuszek mówców 55  
  Odporność    
4.1 Koncepcja odporności 64  
4.2 Szukanie rozwiązań 67  
4.3 Samoakceptacja 68  
4.4 Pozytywne myślenie 71  
4.5 Mistrz Sytuacji 74  
4.6 Recenzja 76  
  Celowość    
5.1 Sens stawiania sobie celów 79  
5.2 ZRC 88  
5.3 Członkostwo 89  
  Skuteczność    
6.1 Cechy człowieka skutecznego 92  
6.2 Języki obce 95  
6.3 Formowanie nawyków 97  
6.4 Funkcje na spotkaniach KLS 98  
6.5 Karta spotkania 110  
  Autorytet    
7.1 Potrzeba autorytetu 112  
7.2 Prawość 117  
7.3 Zarządzanie Klubem 119  
  Radość    
8.1 Potrzeba radości 126  
8.2 Konkursy 129  
8.3 Imprezy klubowe 131  
8.4 Goście 132  
8.5 Pasowanie na członka 133  
  Stopnie wtajemniczenia    
9.1 Analogia do potrzeb wg Maslowa 135  
9.2 Mistrz Wymowy 142  
9.3 Przełamanie lodów 143  
9.4 JA – mowa programowa 146  
9.5 Przekonaj 148  
9.6 Użycie głosu 149  
9.7 Mowa humorystyczna 150  
9.8 Użycie gestów 152  
9.9 Użycie słów 152  
  Więcej zrozumienia    
10.1 Sens życia 154  
10.2 Wiedza na temat mądrego życia 157  
10.3 Prawa rządzące umysłem 162  
10.4 Biuletyn klubowy 169  
10.5 Dyskusja 173  
10.6 Procedura parlamentarna 175  
  Więcej siły    
11.1 Koncepcja samego siebie 178  
11.2 Burza mózgów 185  
11.3 Przygotowanie 186  
11.4 Współzależność 192  
11.5 Jak założyć KLS 195  
  Więcej odporności    
12.1 Program negatywnych emocji 201  
12.2 Negatywna recenzja 209  
  Więcej celowości    
13.1 Celowe przejęcie władzy 211  
  Więcej skuteczności    
14.1 Program tworzenia nowych nawyków 220  
14.2 Asertywność 225  
14.3 Nagrywanie spotkań 226  
  Więcej autorytetu    
15.1 Rady praktyczne 228  
15.2 Zespoły klubowe 231  
  Więcej radości    
16.1 Lepsze związki 235  
16.2 Lepsze dzieci 238  
16.3 Samorealizacja 241  
16.4 Paradoks samorealizacji 249  
  Mistrz Organizacji    
17.1 Drugi Stopień Wtajemniczenia 252  
17.2 Najważniejszy człowiek 253  
17.3 Technologia szczęścia 255  
17.4 JA Sp.z o.o. 260  
  Mistrz Działania    
18.1 Trzeci Stopień Wtajemniczenia 263  
18.2 Konflikt 264  
  Mistrz Osobowości    
19.1 Czwarty Stopień Wtajemniczenia 268  
19.2 Uniesienie 271  
  Mistrz Motywacji    
20.1 Piąty Stopień Wtajemniczenia 283  
20.2 Mowa do świata 284  
  Mistrz Piękna    
21.1 Szósty Stopień Wtajemniczenia 286  
21.2 Piękno 287  
21.3 Poezja 288  
21.4 Idea w dwunastu obrazach 289  
  Mistrz Prawdy    
22.1 Siódmy Stopień Wtajemniczenia 292  
22.2 Mowa do komputerów 293  
22.3 Człowiek od podszewki 295  
22.4 Idealne społeczeństwo 296  
22.5 Książka 298  
22.6 Film 298  
  Zakończenie    
23.1 Dlaczego mały Tadzio? 300  
23.2 Bądź współautorem 303  
23.3 Polecane książki 306  
23.4 Podziękowania 310  
  Dodatek 315  
  Mistrz Wymowy 316  
  Mistrz Organizacji 319  
  Mistrz Działania 323  
  Mistrz Osobowości 327  
  Mistrz Motywacji 330  
  Mistrz Piękna 333  
  Mistrz prawdy 337  
  Indeks 340  
TeTa > Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25