Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 1.2  System TeTa
Wprowadzenie
1.2 System TeTa
System TeTa jest sposobem na życie. Polega na zidentyfikowaniu i świadomym poszukiwaniu oraz rozwijaniu elementów potrzebnych człowiekowi do mądrego, zdrowego i spełnionego życia. W prosty sposób ujmuje podstawowe składniki udanego życia. Są w nim uwzględnione różnorodne potrzeby człowieka, jak i sposoby na życie, metody podnoszenia samouznania, a także techniki motywujące.

Model Systemu TeTa służy popularyzacji postawy odpowiedzialności za swoje życie i szczęście oraz filozofii wielostronnej wygranej. Uczy zaufania do własnego umysłu. Zachęca do tworzenia warunków do wszechstronnego intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka. Organizacja sieci KLS umożliwia nawiązywanie i utrwalanie silnych więzi międzyludzkich. Model Systemu TeTa jest łatwy do zapamiętania i zrozumienia (a symbolizujące go kolorowe sześciany ładnie wyglądają...).

Na System TeTa składa się siedem ogniw:

 1. Zrozumienie.
 2. Siła.
 3. Odporność.
 4. Celowość.
 5. Skuteczność.
 6. Autorytet.
 7. Radość.
Programowanie własnego rozwoju, czyli samorealizacja, polega na rozwijaniu powyższych elementów w swoim życiu. Świadome koncentrowanie się na umacnianiu siedmiu ogniw Systemu TeTa prowadzi do podnoszenia jakości życia i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

Pomyśl o tym, co masz przed sobą do zrobienia w życiu, w kategoriach tych siedmiu elementów. Można je nazwać "siedmioma składnikami zdrowego JA", które są niezbędne do szczęśliwego życia. Być szczęśliwym i spełnionym znaczy:

 1. Rozumieć, kim jestem, jak działa świat, jak działa mój umysł, jakie mam potrzeby, jakie mam marzenia i cele, co warto, a czego nie warto robić, jaki sens mogę nadać swojemu życiu i swojej pracy.
 2. Mieć siłę, zdrowie i energię do realizacji swoich marzeń, osiągania celów, pokonywania problemów, panowania nad otoczeniem oraz umieć skutecznie wywierać wpływ na innych.
 3. Być odpornym na negatywne otoczenie oraz na własne lęki i depresje, tak aby iść do przodu mimo trudności, nie dać sobą manipulować, nie dać się wyzyskiwać i poniżać.
 4. Żyć celowo, umieć poznawać swoje marzenia i zamieniać na konkretne zamiary oraz odważnie, mądrze, z zaangażowaniem i zapałem je realizować.
 5. Skutecznie i najlepiej jak tylko można realizować swoje marzenia, nie zgadzać się na byle jakie życie, walczyć o swoje szczęście.
 6. Wzorować się na przykładach wartościowych ludzi i samemu żyć w taki sposób, aby być wzorem i autorytetem dla innych. Cieszyć się uznaniem i świadomie dzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością z innymi mądrymi ludźmi.
 7. Cieszyć się życiem, tym, co jest, i tym, co mamy jeszcze do zrobienia. Radość powinna towarzyszyć wszystkiemu, co robimy w życiu. Jeśli życie nas nie cieszy, to znak, że pewnie robimy coś niewłaściwie – to coś trzeba odnaleźć i zmienić (jak najszybciej, bo czas ucieka).

  Osobiście jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Kocham życie i sprawia mi przyjemność, że mogę współdziałać z mądrymi ludźmi (nie przepadam za zapatrzonymi w siebie głupimi awanturnikami). Mam mnóstwo wspaniałych i wartościowych przyjaciół, a od wrogów trzymam się z daleka. Myślę przede wszystkim kategoriami tego, co mam jeszcze do zrobienia, i jednym z ważniejszych dla mnie przedsięwzięć w tej chwili jest zbudowanie wspaniale działającej sieci Klubów Ludzi Sukcesu, w których System TeTa znajdzie trwałą przystań.

  Hasło "1000K" oznacza stworzenie 1000 Klubów Ludzi Sukcesu, w których, w atmosferze radości i wspólnej zabawy, samodzielni ludzie zdobywają inspirację do podnoszenia jakości swojego życia. Ty też możesz stać się częścią wielkiej grupy ludzi dobrej woli, którzy nie tylko sami chcą mieć wygodne i szczęśliwe życie, ale mają też ochotę i siłę budować Kluby Ludzi Sukcesu.

TeTa > Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 1.2  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25