Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 1.1  System TeTa
Wprowadzenie
1.1 Jak korzystać z tej książki
  • Czy masz poczucie, że masz coś jeszcze do zrobienia w życiu?
  • Czy masz ochotę odkrywać nowe rzeczy w sobie i zmieniać się?
Jeśli odpowiedziałeś NIE na obydwa powyższe pytania, to pewnie ta zabawa nie jest dla Ciebie i nie warto, abyś czytał dalej. Jeśli jednak szukasz czegoś więcej, chcesz się zmieniać i rozwijać, to bardzo polecam przyjrzeć się temu nowemu podejściu do życia.

W tej książce zawarta jest kwintesencja wiedzy na temat mądrego życia. Wiedza ta została zebrana pod nazwą "System TeTa". Książka jest zaprojektowana jako kurs samorozwoju, który można realizować samemu albo w grupie z doświadczonym trenerem Systemu TeTa.

Aby zagwarantować sobie, by nie była to tylko kolejna przeczytana i odłożona na półkę książka, ważna jest kontynuacja doskonalenia się dzięki systematycznym kontaktom z ludźmi, którzy sami praktycznie stosują zasady mądrego życia. W tym celu funkcjonują Kluby Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia, grupa internetowa "sens", a także prowadzone są kursy Systemu TeTa.

Kluby Ludzi Sukcesu (KLS) istnieją od 1992 roku. Są one miejscem, gdzie można utrwalać wiedzę na temat mądrego życia, rozwijać się, wyzwalać własną inicjatywę, a także uczyć się, jak być liderem i wywierać pozytywny wpływ na swoje otoczenie. Uczestniczenie w Klubie z założenia wymaga znajomości materiału ćwiczonego na kursach TeTa. Opis samego funkcjonowania KLS znajdował się w książce TY to masz i rozwijaj. Książka nie zawierała jednak materiału z kursów, nie była więc zbyt czytelna dla osób, które w nich nie uczestniczyły. Dlatego zamiast wznawiać wyczerpany nakład (trochę zdezaktualizowanego już) TY postanowiłem wydać nową książkę, w której zawrze się wszystko razem: zarówno "rytuały" klubowe, jak i teoria mądrego życia łącznie z materiałami udostępnianymi do tej pory tylko trenerom Systemu TeTa.

Internetowa grupa "sens" istnieje od 2001 roku i skupia ponad pół tysiąca osób. Udział w niej umożliwia prowadzenie otwartych i stymulujących dyskusji na ważne tematy samorozwoju oraz poszukiwanie rozwiązań swoich konkretnych wyzwań życiowych. Informacje, jak (za darmo) zapisać się i korzystać z dobrodziejstw tej grupy, znajdziesz na http://teta.ai/polska/sens.

Zapraszam również do grupy "Miłość", która poświęcona jest głównie partnerstwu:

http://teta.ai/polska/grupy/grupa_milosc.html.

Unikalną cechą tej książki jest to, że zawarta w niej teoria mądrego życia połączona jest z ćwiczeniami praktycznymi, które możesz od razu wykonywać. Ponadto znajdziesz tu szczegó łowe instrukcje, jak przejść trening samorozwoju w Klubie Ludzi Sukcesu. Dowiesz się także, jak takie kluby zakładać.

Uwaga: Jeśli po przeczytaniu i zastosowaniu pomysłów z tej książki doznasz niespodziewanego poczucia zadowolenia i szczęścia, nie wpadaj w panikę! TO JEST NATURALNY STAN CZŁOWIEKA.

Polecam również moje poprzednie książki: JA, MY oraz Elementarz życia, w których znajdziesz rozwinięcie poruszanych tu niektórych tematów.

Kurs Systemu TeTa
Jeśli korzystasz z tej książki w połączeniu z kursem Systemu TeTa, możesz traktować ją jako gotowe notatki z kursu. Podczas samych zajęć skoncentruj się na ćwiczeniach i oddziaływaniach w grupie, a do treści książki wracaj jak najczęściej po kursie.

Jeśli korzystasz z tej książki do samodzielnych ćwiczeń, załóż sobie zeszyt (najlepiej solidny, stukartkowy) i wykonuj w nim kolejne ćwiczenia. Znakomitą metodą docierania do naszej wewnętrznej mądrości jest technika kończenia zdań, którą szczególnie popularyzuje dr Nathaniel Branden. Ćwiczenia te najlepiej robi się w kilka osób w trakcie kursu (tam też można nauczyć się, jak je prawidłowo wykonywać), ale można też robić je, samemu pisząc w zeszycie.

Chodzi o to, by do każdego podanego początku zdania dopisać – bez specjalnego zastanawiania się – kilka do kilkunastu zakończeń, które spontanicznie przychodzą do głowy. Przykłady takich ćwiczeń, polecanych przez dr. Brandena, znajdziesz w jego książkach (po polsku są już dostępne 6 filarów poczucia własnej wartości, Odpowiedzialność, Sztuka świadomego życia). Najlepiej jest pracować z tymi samymi zdaniami codziennie przez pięć dni w tygodniu, nie zaglądając do tego, co napisało się poprzednio.

Zachowaj pełną spontaniczność i pozwalaj sobie na pisanie nawet pozornie mało sensownych zakończeń, jeśli takie przyjdą Ci do głowy. Innymi słowy, wyłącz swego wewnętrznego krytyka (ale oczywiście upewnij się, że nikt nie ma dostępu do Twojego zeszytu). Dopiero po pięciu dniach pracy z jednym zestawem zdań przeczytaj to, co pisałeś każdego dnia, i zastanów się, co z tych zdań dla Ciebie (już świadomie) wynika.

W tym samym zeszycie wykonuj też wszystkie inne polecane tutaj ćwiczenia. W nim też możesz przygotowywać swoje mowy do wygłaszania w Klubie Ludzi Sukcesu. Niech ten zeszyt kojarzy Ci się z podjętą decyzją zmienienia się i odnalezienia lepszej inspiracji do twórczego działania w swoim życiu.

Uczestnictwo w Klubie
Bardzo polecam wdrażanie tej wiedzy w ramach funkcjonującego już Klubu Ludzi Sukcesu. Jeśli jednak nie ma takiego Klubu w pobliżu Ciebie, może właśnie Opatrzność podpowiada Ci, żeby go założyć?

Książka ta jest podręcznikiem działania Klubów Ludzi Sukcesu. Wiele informacji o Klubach znajdziesz również w internecie pod adresem http://teta.ai/polska/kls.

Działalność Klubu, w dużym skrócie, polega na cotygodniowych spotkaniach z ludźmi, którzy, podobnie jak Ty, poszukuj ą w życiu czegoś więcej, chcą być lepsi, doskonalsi, szczęśliwsi, bardziej zadowoleni z tego, co robią. Ludziom tym nie jest obojętne, gdzie i dla kogo pracują. Z założenia chcą lepiej zaplanować całą resztę swojego życia (która właśnie zaczyna się DZISIAJ) oraz podejmować lepsze decyzje. Chcą mieć swój pozytywny udział w tym, co dzieje się na świecie, wierzą wręcz, że mogą ten świat zmienić nieco na lepsze. Chcą też mieć pozytywny wpływ na osoby, które kochają, i świadomie rozwijać się wraz z nimi.

Jeśli chcesz zostać trenerem
Jeśli chcesz zostać trenerem rozwoju osobowości, to doskonale trafiłeś! Spośród tysięcy osób, które od 1992 roku ukończyły kursy Systemu TeTa, znam wiele, które miały ochotę same prowadzić takie kursy. Głównie dla nich oferuję Kursy Liderów. Dla nich zainicjowałem też stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia. Ta książka zawiera materiały, które szkoleni przeze mnie trenerzy z dużym powodzeniem stosowali w prowadzonych przez siebie kursach. Materiały te nie były do tej pory powszechnie dostępne. W tej chwili główna ich część jest udostępniona w tej książce i możesz ją wykorzystać jako trener Systemu TeTa. W takim wypadku polecam również ukończenie Kursu Liderów. Więcej na jego temat dowiesz się z http://teta.ai/polska/kursy/oferta/liderzy.html.

Jednak nawet jeśli nie planujesz zostać trenerem, dobrze jest, czytając tę książkę, wyobrazić sobie, że masz komuś przekazać zdobywaną tu wiedzę. W ten sposób samemu łatwiej opanowuje się materiał. Użyj swojego zeszytu do notowania uwag, które przyjdą Ci do głowy w trakcie lektury. Wiele z proponowanych tu koncepcji może okazać się dla Ciebie szokujących (albo szokująco oczywistych, a jednak nie stosowanych na co dzień).

Jeśli chcesz założyć KLS
W tej książce znajdziesz podstawowe informacje na temat zakładania i prowadzenia Klubu. Są tu opisane klubowe rytuały i kolejne stopnie wtajemniczenia. Informacje te są podawane stopniowo i wprowadzane równolegle z kolejnymi koncepcjami Systemu TeTa. Dlatego książka ta może stać się Twoją encyklopedią samorozwoju.

Z wielu elementów propagowanych w Klubie – takich jak pozytywne myślenie, zasady konstruktywnej oceny, organizowania i prowadzenia spotkań, procedury parlamentarnej, rozwi ązywania konfliktów – można skorzystać w pracy zawodowej. Jest to również kopalnia pomysłów do wykorzystania przez nauczycieli w szkołach i przez doradców w pracy z młodzieżą, która niezwykle szybko i chętnie chwyta zasady prezentowanego podejścia do człowieka. Jeśli jesteś uczniem lub studentem – od razu pomyśl o założeniu własnego Klubu!

Niezależnie od treści o Klubach można znaleźć tutaj informacje dotyczące fascynujących odkryć na temat własnego JA (hierarchia potrzeb człowieka, samouznanie, samorealizacja, zjawisko uniesienia, metoda RET), które same w sobie mogą być wystarczającą inspiracją do odkrywczego spojrzenia na siebie.

Kluby Ludzi Sukcesu nie wymagają formalnej rejestracji i mogą być spontanicznie zakładane w najmniejszych nawet miejscowościach, choćby przez kilka osób. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że władze lokalne i placówki kulturalno-oświatowe bardzo życzliwie patrzą na zakładanie KLS i chętnie (jeśli tylko dotrze się do odpowiednich osób) pomagają w reklamie tej inicjatywy oraz udostępnianiu sal na spotkania.

Przyszłość
Od kilku lat pracuję nad zjednoczeniem istniejących Klubów i stworzeniem struktury, która umożliwi bardziej zorganizowane działanie oraz sprawniejsze zakładanie nowych Klubów. W tym celu założyłem Związek Liderów Systemu TeTa, który przeprowadził do tej pory dwie ogólnopolskie konferencje.

W końcu roku 2005 założone zostało stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia, którego statutowym celem jest szerzenie wiedzy w tym zakresie, opartej na Systemie TeTa (patrz poniżej). Pierwsze doświadczenia współdziałania natrafiły na nieprzewidziane trudności, ale nie tracę nadziei, że organizacja ta wkrótce dojrzeje. Jak do tej pory duże zasługi oddaje Agata Lorenz, która prowadzi strony internetowe z podstawowymi informacjami i rejestruje nowe Kluby: Aktualne informacje na temat losów Akademii: http://www.teta.ai/amz/.

TeTa > Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 1.1  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25