Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 8.5  System TeTa
Radość
8.5 Pasowanie na członka
Z chwilą uiszczenia pierwszej składki (której wysokość i zasady płacenia w każdym Klubie ustala jego Zarząd) zostaje się członkiem Klubu. Listę członków Klubu przechowuje Prezydent.

Pasowanie na członka powinno być uroczyste. Treść składanej przez nowego członka deklaracji-przysięgi jest następująca:

  • Żyję pełnią życia wśród ludzi, którzy kierują się w swoich decyzjach zrozumieniem.
  • Jestem silny swoją odpowiedzialnością za siebie, potrafię przezwyciężać trudności oraz umiem być odporny na przeciwności losu.
  • Żyję celowo, twórczo i mądrze oraz potrafię skutecznie działać w zmienianiu świata na lepsze.
  • Podziwiam ludzi, których praca służy ludzkości i którzy są dla mnie autorytetami. Sam też jestem wzorem do naśladowania.
  • Otaczam się ludźmi, którzy są autentycznie szczęśliwi, i cieszę się razem z nimi radością życia tu i teraz, na tej planecie.
TeTa > Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 8.5  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25