Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 8.3  System TeTa
Radość
8.3 Imprezy klubowe
Wspólnie organizowane imprezy – poza regularnymi Spotkaniami Klubowymi – wzmacniają więzi między osobami, należącymi do Klubu, pozwalają na rozwijanie zdolności organizacyjnych i wyzwalają inicjatywę. Zorganizowanie co najmniej jednej Imprezy Klubowej wymagane jest do uzyskania tytułu Mistrza Organizacji.

Dość dobrze przyjętym zwyczajem jest wspólne celebrowanie Świąt i witanie Nowego Roku – to okazje, które przyciągną wielu chętnych. Spotkania na świeżym powietrzu, wspólne wycieczki rowerowe – to coś dla zdrowia.

Niektóre zadania w Stopniach Wtajemniczenia wymagają urządzenia osobnego spotkania, np. spotkanie ze znaną osobą organizowane przez osobę ubiegającą się o tytuł Mistrza Motywacji. Osobnych spotkań wymagają również niektóre konkursy.

Doroczne Zjazdy to imprezy, których organizacja należy do Mistrzów na kolejnych Stopniach Wtajemniczenia.

TeTa > Polska > Książki > Kluby sukcesu TeTa > 8.3  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-25