Polska > Książki > TY  System TeTa
TY to masz i rozwijaj - Tadeusz Niwiński z Januszem Goetzendorf-Grabowskim

Dedykacja: Wszystkim, którzy wierzą, że mogą.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez zgody autora (tzn. Tadeusza Niwińskiego w stosunku do Części 1 i 2 oraz Janusza Goetzendorf-Grabowskiego do Części 3).

Specjalne podziękowanie dla Agaty Lorenz za przekształcenie treści książki na język html.

TeTa > Polska > Książki > TY  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-09