Polska > Książki > TY > 2.34  System TeTa

MISTRZ WYMOWY

Pierwszy Stopień Wtajemniczenia (kolor czerwony, 1994).

Analogia do potrzeby przetrwania w Hierarchii Potrzeb: odnalezienie się wśród innych członków Klubu i umiejętność komunikowania się z nimi, pokonanie lęku przed publicznym występowaniem, działanie w Klubie. Mistrz Wymowy potrafi występować publicznie, umie sprawnie, logicznie i rzeczowo prezentować swoje myśli.

Do uzyskania tytułu Mistrza Wymowy wymagane jest wygłoszenie siedmiu, starannie przygotowanych, mów programowych (od 3 do 5 minut każda). Mowy te powinny być wygłaszane w podanej niżej kolejności, zaczynając od Przełamania lodów.

 1. Przełamanie lodów
 2. JA
 3. Przekonaj
 4. Użycie głosu
 5. Mowa humorystyczna
 6. Użycie gestów
 7. Użycie słów

Każda mowa ma Recenzenta, podobnie jak w Łańcuszku Mówców, ale ustalonego wcześniej, najlepiej na poprzednim spotkaniu i wybranego przez mówcę. Recenzent przede wszystkim omawia, jak zostało wykonane zadanie określonej mowy, jak również zwraca uwagę na sposób mówienia i zachowanie mówcy (kontakt wzrokowy ze słuchaczami, postawa itp).

Oprócz wygłoszenia tych siedmiu mów, do uzyskania tytułu Mistrza Wymowy wymagane jest:

 1. Pełnienie każdej z Funkcji na spotkaniach (nie mylić z funkcjami w Zarządzie) co najmniej jeden raz. Są to: Gospodarz Spotkania, Przewodniczący, Generalny Recenzent, Mistrz Pozytywnego Myślenia, Mistrz Jąkania i Gramatyki, Mistrz Czasu i Mistrz Sytuacji.

 2. Recenzowanie co najmniej dwóch mów programowych.

 3. Udział w Burzy Mózgów.

 4. Udział w co najmniej jednym Konkursie.

 5. Opanowanie co najmniej jednego nawyku ( Procedura Opanowania Nawyku).

 6. Przeczytanie co najmniej trzech książek samodoskonalących.

 7. Przyprowadzenie co najmniej 3 różnych Gości na spotkania klubowe.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.34  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06