Polska > Książki > TY > 2.62  System TeTa

STOPNIE WTAJEMNICZENIA

Nie bez przypadku stopnie wtajemniczenia nawiązują do Hierarchii Potrzeb Maslowa, który zainteresował psychologów człowiekiem "zdrowym" i Pozytywnym Myśleniem. Według Maslowa, motywacja działania człowieka zmienia się w miarę zaspokajania potrzeb na coraz wyższych szczeblach rozwoju osobowości. Stopnie Wtajemniczenia, czyli siedem tytułów Mistrzów w Klubie, stanowią symboliczną analogię do siedmiu potrzeb człowieka:
Mistrz
Wymowy
Organizacji
Działania
Osobowości
Motywacji
Piękna
Prawdy
Potrzeba
przetrwania
bezpieczeństwa
przynależności i miłości
szacunku
samorealizacji
piękna
prawdy

Dla lepszego efektu estetycznego do każdego z siedmiu Stopni Wtajemniczenia przyporządkowany jest kolejny z siedmiu kolorów tęczy. Każdemu stopniowi odpowiada też kolejny rok, w którym organizowany jest zjazd Mistrzów tego stopnia. Jeśli, opisana w Rozdziale 6, Części trzeciej wycieczka do Paryża jest pierwszym Zjazdem Mistrzów Wymowy, to Zjazd Mistrzów Prawdy wypada dokładnie w roku 2000. San Diego, California wydaje się odpowiednim miejscem do takiego spotkania. Będzie to ładne wejście w 21 wiek!

Na następnych stronach podane są Stopnie Wtajemniczenia i ich krótka charakterystyka. Zdobywanie wymienionych tytułów powinno odbywać się w podanej kolejności, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się trochę zazębiały:

ważne, żeby działać!
 1. MISTRZ WYMOWY (kolor czerwony, 1994)

  Analogia do potrzeby przetrwania: odnalezienie się wśród innych członków Klubu i umiejętność komunikowania się z nimi, pokonanie lęku przed publicznym występowaniem, działanie w Klubie.

 2. MISTRZ ORGANIZACJI (kolor pomarańczowy, 1995)

  Analogia do potrzeby bezpieczeństwa: identyfikacja z Klubem, jako miejscem motywacji i wsparcia duchowego, rozwijanie zdolności organizacyjnych, popularyzowanie idei Klubu.

 3. MISTRZ DZIAŁANIA (kolor żółty, 1996)

  Analogia do potrzeby przynależności: umiejętność szerzenia idei pozytywnego myślenia i reprezentowania Klubu na zewnątrz, tworzenie nowych Klubów.

 4. MISTRZ OSOBOWOŚCI (kolor zielony, 1997)

  Analogia do potrzeby poczucia własnej wartości: umiejętność systematycznej pracy nad sobą i aktywne przekazywanie tych umiejętności innym, szerzenie wiedzy na temat potencjału człowieka.

 5. MISTRZ MOTYWACJI (kolor błękitny, 1998)

  Analogia do potrzeby samorealizacji: odnalezienie siebie i swojego powołania, realizacja swojego powołania w oparciu o Klub, popularyzacja działań Klubu.

 6. MISTRZ PIĘKNA (kolor granatowy, 1999)

  Analogia do potrzeby piękna: rozwój kreatywności poprzez sztukę, popularyzacja umiejętności dostrzegania i tworzenia piękna w życiu.

 7. MISTRZ PRAWDY (kolor fioletowy, 2000)

  Analogia do potrzeby prawdy: praktyczne zastosowanie umiejętności zdobytych w Klubie do poszukiwania prawdy o świecie, umiejętność pokazania na swoim przykładzie, że "człowiek to brzmi dumnie".

Więcej informacji na temat każdego ze Stopni Wtajemniczenia oraz wymagania z nimi związane można znaleźć pod siedmioma wymienionymi wyżej tytułami Mistrzów. Wymagania na każdy stopień mogą być modyfikowane w poszczególnych Klubach. Inicjatywa i pomysłowość są tutaj mile widziane, ale pod jednym warunkiem: zmian mogą dokonywać tylko Mistrzowie wyższego stopnia, tzn. osoby, które już ten tytuł uzyskały. Wniosek musi być poparty przez co najmniej dwóch innych (razem trzech) uprawnionych Mistrzów i zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

Długo spieraliśmy się z Januszem - który nie cierpi tytułów i orderów - na temat formalizowania Stopni Wtajemniczenia, ale wygląda na to, że nikt nie wymyślił jeszcze nic lepszego od "Biegu na Młodzika" i tytułów...

Zdając sobie sprawę, że wszystko jest umowne, użyjmy tych szczebli do wspinania się na coraz wyższy poziom swojego JA. Zdobywanie kolejnych Stopni Wtajemniczenia stwarza dobre ramy działania i pomaga w motywacji na drodze do poznania siebie i swoich możliwości. Jak wynika z badań nad Uniesieniem:

wyraźny cel, reguły gry i ocena
są nam równie niezbędne do życia, jak powietrze, woda i pożywienie.

Działalność w Klubie dostarcza wszystkich ośmiu składników potrzebnych do Uniesienia. Życzę udanej zabawy, "działania dla samej przyjemności działania", a wszystkich nowo pasowanych Mistrzów proszę o kontakt, komentarze i nowe pomysły!


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.62  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06