Polska > Książki > TY > 2.71  System TeTa

ZARZĄD KLUBU

Zarząd Klubu składa się z pięciu członków rzeczywistych i dwóch honorowych. Członkowie rzeczywiści to:
(1) Prezydent
(2) Dyrektor Merytoryczny
(3) Skarbnik
(4) Sekretarz
(5) Poprzedni Prezydent
Przewodniczącym Zarządu jest Prezydent, który - nie ma co ukrywać - jest władzą najwyższą Klubu.

Członkiem honorowym Zarządu jest Prezydent Założyciel, czyli ten kto założył i prowadził Klub na samym początku, przez pierwsze, najtrudniejsze miesiące. W końcu coś mu się za założenie Klubu należy! Nie ma wprawdzie nic do gadania w Zarządzie, bo nie ma prawa głosu (w przeciwieństwie do Poprzedniego Prezydenta), ale zawsze to miło być w Zarządzie.

Jak nie ma co robić, może nawet uczestniczyć w naradach Zarządu. Jest też honorowo informowany o działalności Klubu, jeśli sam nie może brać udziału w spotkaniach (bo, żeby nie chciał to niemożliwe). Pożytek z niego jest też taki, że przy zmieniających się często Prezydentach, jego adres może służyć jako skrzynka kontaktowa.

Drugim członkiem honorowym Zarządu jest Mały Tadzio (a co sobie będę żałował!).

Członkostwo honorowe jest dożywotnie i niezbywalne i nawet w stanie wojennym nie może być odebrane. Dlatego dobrze jest być założycielem nowego klubu, albo Małym Tadziem...

Członkom honorowym przysługują specjalne prawa, ale nikt dobrze nie wie - jakie. Jedno jest pewne: mają nieograniczony limit datków na Klub.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.71  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06