Polska > Książki > TY > 2.60  System TeTa

SEKRETARZ

Jeden z pięciu rzeczywistych członków Zarządu Klubu. Prowadzi dokumentację działalności Klubu. Zbiera Programy Spotkań w celach historyczno-praktycznych (to znaczy dla przyszłych historyków, a także jako praktyczny wzór do wykorzystania w przyszłości).

Redaguje Biuletyn Klubowy (sam lub z powołaną przez siebie Redakcją) i archiwuje jego kopie. Ponieważ po zakończeniu kadencji przekazuje te papiery swojemu następcy, jeśli chce mieć coś dla siebie, niech od razu pomyśli i zbiera po dwa egzemplarze.

Prowadzi korespondencję Klubu (jak mu Prezydent pozwoli), tzn. odpowiada na listy, załatwia formalne sprawy i zbiera wszystkie możliwe papiery. Zapisuje ustalenia podjęte na spotkaniach i protokołuje zebrania Zarządu, z którego obrad zdaje relację na spotkaniach. Ważniejsze ustalenia Zarządu publikuje w Biuletynie.

W Konkursach takich, jak na osobę miesiąca zlicza punkty każdego uczestnika i podaje wyniki Prezydentowi (który wręcza nagrody).


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.60  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06