Polska > Książki >TY > 2.1  System TeTa

BIULETYN KLUBOWY

Umiejętność pisania to umiejętność precyzyjnego myślenia. "Ludzie sukcesu myślą na papierze" - mówi Brian Tracy. Dotyczy to zarówno etapu planowania działania (co jest do zrobienia i jak to osiągnąć), jak i analizy sytuacji po wykonaniu działania (co zrobiłem dobrze i co następnym razem można zrobić lepiej).

Pisanie:

  1. zmusza do efektywnego wypowiadania się,
  2. wymaga wysiłku i dyscypliny, ćwicząc w ten sposób cechy potrzebne ludziom sukcesu,
  3. zostawia ślad, czyli utrwala rzeczy, które ulatują z pamięci, umożliwiając wykorzystanie tego w przyszłości przez nas samych i przez innych.

Każde spotkanie klubowe planowane jest na piśmie i systematyczne zbieranie Programów Spotkań jest jednym z zadań Sekretarza Klubu. Etap planowania działania jest w ten sposób bez trudu dokumentowany i może służyć jako wzór na przyszłość. Oficjalne sprawozdania z zebrań są z reguły niepotrzebną stratą czasu i wystarczą ewentualne drobne uwagi Sekretarza na archiwowanym arkuszu programu.

Biuletyn Klubowy ma za zadanie rejestrować doświadczenia, a niekoniecznie wydarzenia. Może być redagowany wyłącznie przez Sekretarza Klubu lub przez powołany przez niego zespół redakcyjny (Redakcja Biuletynu). Częstotliwość wydawania zależy wyłącznie od tego, jak wiele jest do powiedzenia. Biuletyn może być również publikowany na zewnątrz Klubu. Przy dzisiejszej technice możliwości są praktycznie nieograniczone.

Z założenia, Biuletyn służy do publikowania wyników prac różnych Zespołów Klubowych, nowych pomysłów działania, zasad nowych mów specjalistycznych, itp. Jest również forum dyskusyjnym dla aktywniejszych członków Klubu: jeśli mam coś ciekawego do powiedzenia, to mogę to zrobić na piśmie. (Więcej pomysłów na temat zawartości Biuletynu można znaleźć pod hasłem Redakcja Biuletynu).

Na wyznaczonych spotkaniach wybierany jest Najlepszy Artykuł (Konkursy), czyli najlepsze opracowanie w Biuletynie Klubowym. Częstotliwość konkursu (np. raz na miesiąc lub raz na kwartał) zależy od częstotliwości ukazywania się Biuletynu. Jeśli w Biuletynie publikuje artykuły wiele osób, można także wybierać najlepsze opracowanie z każdego wydania. Trzeba pamiętać, żeby przed głosowaniem dać wszystkim zainteresowanym wystarczającą ilość czasu na przeczytanie całego Biuletynu.

Na zakończenie roku wybierany jest Artykuł Roku (Konkursy).


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.1  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06