Polska > Książki > TY > 2.72  System TeTa

ZESPOŁY KLUBOWE

W Klubie istnieją Zespoły, które działają niezależnie od regularnych spotkań klubowych (po/przed spotkaniem, albo innego dnia). Każdy Zespół kierowany jest przez jedną osobę, która dba o stronę organizacyjną, a w niektórych zespołach pełni też rolę instruktora. Informuje ona Prezydenta o pracach zespołu.

Wyniki prac mogą być prezentowane na spotkaniach Klubu i publikowane w Biuletynie Klubowym. Zespoły tworzone są i rozwiązywane w miarę potrzeb. Jednocześnie może działać więcej niż jeden zespół tego samego rodzaju.

Zespół Redakcyjny, który wydaje Biuletyn Klubowy opisany jest pod hasłem Redakcja Biuletynu. Poniżej podana jest lista proponowanych (na początek) Zespołów i ich cele. Tworzenie nowych Zespołów jest świetną metodą wyzwalania inicjatywy członków Klubu. Wesołej zabawy.

Zespół Afirmacji

Wymiana doświadczeń na temat afirmacji i tworzenia taśm afirmacyjnych.

Zespół Dyskusyjny

Organizacja debat, dyskusji panelowych itp.

Zespół Komputerowy

Zastosowanie komputerów na potrzeby Klubu. Nauka programowania i stosowania podstawowych programów użytkowych.

Zespół Kultury Fizycznej

Wspólne ćwiczenia (np. joga). Popularyzacja higieny osobistej i tężyzny fizycznej poprzez organizowanie wspólnych imprez.

Zespół LBD (Losowej Bezinteresownej Dobroci)

Popularyzowanie LBD, czyli bezinteresownego wykonywania dobrych uczynków dla przypadkowych ludzi. Jest to dość popularna w Ameryce pozytywna zabawa. Przypadkowej osobie funduje się, np. bilet tramwajowy, albo wykonuje coś bezinteresownie. Doskonała przeciwwaga do bezinteresownego chamstwa.

Zespół Lingwistyczny

Wspólna nauka obcego języka.

Zespół Matematyczny

Zagadki i ciekawe problemy matematyczne.

Zespół Medytacji

Wymiana doświadczeń na temat różnych rodzajów medytacji i ich praktycznych efektów, a także wspólne medytacje. Spotkania w miarę potrzeb.

Zespół Milczenia

Zespół Realizacji Celów

Grupa 4-8 osób różnych zawodów i nie powiązanych z sobą, za wyjątkiem wspólnej intencji pomagania sobie w osiąganiu indywidualnie wytyczonych celów. Na cotygodniowych spotkaniach omawiane są cele zawodowe, rodzinne, duchowe itp. każdego z uczestników. Jest to okazja do zastanowienia się i sformułowania dalekosiężnych celów w perspektywie pięcio-, a nawet dwudziestoletniej. Jest to trening w stawianiu i osiąganiu celów. Utrzymywana jest atmosfera życzliwości i poparcia, która dodatkowo stymuluje kreatywność.
Podkreślane są pozytywne elementy, krytyka zastępowana jest pytaniami prowokującymi do zastanowienia się. Poddawane są pomysły realizacji celów, czasem z bardzo innego niż ich autor punktu widzenia. Wspólnie obserwowane są postępy w realizacji celów. Wspaniała metoda rozwoju osobowości połączona z praktycznymi korzyściami w postaci wyników swojego działania.

Zespół Rozwiązań Konstruktywnych

Kilka osób (co najmniej dwie). Koncepcja podobna do Rady Ekspertów, ale ta grupa działa na stałe. Na podstawie teorii sukcesu opracowywane są rozwiązania do sytuacji przedstawianych przez różnych ludzi. Zespół może nawet ogłaszać swoje usługi poza klubem, np. dla znajomych. Obowiązuje patrzenie w przyszłość i szukanie rozwiązań, a nie rozpamiętywanie przeszłości. Rozwiązania są rejestrowane w Rejestrze Rozwiązań Konstruktywnych i mogą być prezentowane na spotkaniach Klubu. Zespół również specjalizuje się w technikach negocjacyjnych.

Zespół Rozwoju Osobowości

Praca nad rozwojem osobowości polegająca na:
1) wspólnym studiowaniu literatury na temat psychiki człowieka, a szczególnie poczucia własnej wartości;
2) dyskusjach na temat konkretnych zastosowań w życiu;
3) organizowaniu sesji kończenia zdań dla zespołu, jak również dla pozostałych członków Klubu.

Zespół Rozwoju Partnerskiego

Podobnie, jak Z.R.O. z ukierunkowaniem na związki partnerskie (małżeńskie).

Zespół Rozwoju Rodzinnego

Podobnie, jak Z.R.O. z ukierunkowaniem na wychowanie dzieci.

Zespół Szukania Pracy

Wymiana doświadczeń na temat efektywnych metod szukania pracy.

Zespół Wiedzy Pisanej

Wymiana doświadczeń na temat przeczytanych książek.

Zespół Wizualizacji Kierowanej

Wymiana doświadczeń na temat wizualizacji kierowanej i wspólne sesje.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.72  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06