Polska > Książki > TY > 2.58  System TeTa

REDAKCJA BIULETYNU

Doświadczenia Klubu są zapisywane w Biuletynie Klubowym. Pismo to może być redagowane wyłącznie przez Sekretarza Klubu lub przez powołany przez niego zespół, czyli Redakcję. Wielkość zespołu zależy od rozmiaru i ambicji Biuletynu. Jest to olbrzymie pole do eksperymentowania i rozwijania inicjatywy osób wchodzących w skład Redakcji Biuletynu. Poniżej kilka pomysłów.

Redaktor Prasowy na bieżąco śledzi prasę (np. wybrany dziennik). Jednym z jego zadań może być zbieranie informacji z lokalnej prasy dotyczącej działalności Klubu, a także innych wydarzeń lokalnych dotyczących rozwoju osobowości. Podobnie w drugą stronę: Redaktor Prasowy może dostarczać do prasy wiadomości z Klubu.

Innym zadaniem Redaktora Prasowego może być obserwowanie stosunku podawanych tam informacji pozytywnych do negatywnych i, co jakiś czas, publikowanie tych danych ze swoim komentarzem. Nie dlatego, żeby krytykować, jak wiele podaje się informacji negatywnych, ale dlatego, żeby nauczyć się je bardziej obiektywnie odbierać. Nie pisze się, na przykład, o samolotach, które bezpiecznie wylądowały, a tylko o tych, które się rozbiły - i trudno wymagać od prasy, żeby to zmienić.

Redaktor Pozytywnego Myślenia, podobnie jak robi to Mistrz Pozytywnego Myślenia na spotkaniach, wychwytuje pozytywne stwierdzenia z mediów i może też proponować swoje nagrody (ma też całkowite prawo do ich ufundowania). Inna rola to rejestrowanie nagród przydzielanych przez Mistrza Pozytywnego Myślenia na spotkaniach, głównie pod kątem: co i jak zostało powiedziane, ze swoim ewentualnym komentarzem.

Redaktor Sukcesu zbiera historie sukcesów członków Klubu (z Sukcesu Na Co Dzień lub z kontaktów osobistych) albo inne konkretne pozytywne przykłady. Może do tego dodać komentarz teoretyczny lub poddawać pod dyskusję sytuacje, gdzie nie jest zupełnie jasne, jak teoria ma się do praktyki, zapraszając w ten sposób do wypowiedzi polemicznych (na spotkaniach lub na łamach Biuletynu Klubowego).

Redaktor Motywacji może systematycznie dostarczać teksty motywacyjne i stymulujące. Do dzisiaj pieczołowicie przechowuję teksty przynoszone na spotkania i rozdawane przez Zbyszka Misztala. Bardzo różnorodne, a jednak mające wiele wspólnego, np. "Szczęście to pokój zawarty z samym sobą; to umiejętność scalenia się z rzędem rzeczy dotykających niebios" (z Henryka Skolimowskigo Nadzieja matką mądrych) , Hymn o miłości z Koranu i Racjonalna organizacja działania według Zbigniewa Pietrasińskiego.

Redaktor Wiedzy Pisanej zbiera informacje Zespołu Wiedzy Pisanej o ciekawych książkach, które się ostatnio ukazały i może proponować "lekturę tygodnia" (czy miesiąca). Czytanie książek to niezbędny nawyk człowieka sukcesu i Redaktor Wiedzy Pisanej ma za zadanie w tym pomagać. Mogą tu również znaleźć się polemiki z tym co jest drukowane. Otwarte pole do działania i eksperymentowania.

Dział Poezji może publikować utwory członków Klubu. Każdy może mieć okazję spróbować wyzwolić swój talent i ... nie bać się wygłupić.

Dział Zagadek Matematycznych może publikować przepisy kulinarne, przepraszam, zagadki matematyczne... W gruncie rzeczy, redaktorów Biuletynu może być więcej niż członków Klubu!

Nic nie może być jednak robione na siłę i rolą Redakcji jest również dbanie o to, żeby Biuletyn Klubowy nie był nudny i napuszony.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.58  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06