Polska > Książki > TY > 2.31  System TeTa

MISTRZ POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Jedna z Funkcji na spotkaniu klubowym. Zadaniem Mistrza Pozytywnego Myślenia jest wychwytywanie pozytywnych stwierdzeń w czasie całego spotkania.

Jest przedstawiany przez Generalnego Recenzenta na początku spotkania, kiedy ma okazję do zwięzłego opisania swojego zadania. Może też mieć jakieś specjalne życzenia dotyczące Pozytywnego Myślenia na danym spotkaniu (najlepiej związane z tematem spotkania).

Na zakończenie spotkania wymienia wypowiedzi, które uznał za najbardziej pozytywne (ma zanotowane konkretne cytaty) oraz przyznaje nagrodę osobie, która - jego zdaniem - w swoich wypowiedziach wykazała najbardziej pozytywne podejście i optymizm.

Nagroda przygotowywana jest (i fundowana) przez samego Mistrza Pozytywnego Myślenia, więc dobrze o niej pamiętać przed przyjściem na spotkanie.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.31  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06