Polska > Książki >TY > 2.8  System TeTa

FUNKCJE

Na każdym spotkaniu pełnione są następujące funkcje (każda z nich jest również szerzej opisana pod odpowiednim hasłem):
  1. Gospodarz Spotkania - organizacyjnie odpowiedzialny za całość spotkania.
  2. Przewodniczący Spotkania - prowadzi spotkanie.
  3. Generalny Recenzent - ocenia całe spotkanie.
  4. Mistrz Pozytywnego Myślenia - nagradza najbardziej pozytywne wypowiedzi na spotkaniu.
  5. Mistrz Jąkania i Gramatyki - ocenia poprawność i formę wszystkich wypowiedzi.
  6. Mistrz Czasu - mierzy i sygnalizuje czas.
  7. Mistrz Sytuacji - podaje sytuację do rozwiązania dla Rady Ekspertów

Stałym (ósmym) funkcyjnym jest Prezydent (lub jego oficjalny zastępca - Dyrektor Merytoryczny), który wypowiada się na zakończenie spotkania i oficjalnie je zamyka.

Funkcje na spotkaniach pełnione są przez różne osoby, tak aby każdy miał okazję doświadczyć pełnienia różych funkcji. Nazwiska osób funkcyjnych ustalane są wcześniej (z reguły na poprzednim spotkaniu) i umieszczone w Programie Spotkania.

Funkcji na spotkaniach nie należy mylić ze stałymi funkcjami w Zarządzie Klubu, które ustalane są w Wyborach.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.8  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06