Polska > Książki >TY > 2.24  System TeTa

MISTRZ CZASU

Jedną z Funkcji na spotkaniu klubowym jest Mistrz Czasu. Jego zadaniem jest mierzenie i sygnalizowanie czasu w poszczególnych wystąpieniach oraz dbanie o to, aby spotkanie przebiegało zgodnie z zaplanowanym rozkładem w czasie. Mistrz Czasu przedstawiany jest przez Generalnego Recenzenta na początku spotkania. Ma wtedy okazję do zwięzłego opisania, co jest jego zadaniem. Jeśli ma jakieś specjalne życzenia i chce na coś szczególnego zwrócić uwagę w czasie trwania spotkania, porusza to również wtedy (np.: "mam prośbę do recenzentów, aby nie przedłużali swoich wypowiedzi").

Czas sygnalizowany jest za pomocą kolorowych świateł lub kartek. Kolor zielony oznacza dolną granicę czasu przeznaczonego na dane wystąpienie (np. 3 minuty), kolor żółty sygnalizuje połowę między minimalnym a maksymalnym czasem (np. 4 minuty), czerwony oznacza osiągnięcie czasu maksymalnego (np. 5 minut). Zapowiadający mówcę (na ogół Przewodniczący Spotkania) powinien w zapowiedzi podać czas przewidziany dla danej mowy (np.: "mowa będzie trwała od 3 do 5 minut").

Mistrz Czasu powinien siedzieć na spotkaniu w takim miejscu, aby jego sygnały były dobrze widoczne dla Mówców, a jednocześnie nie przeszkadzały słuchaczom. Mierzony jest czas wszystkich wystąpień. Precyzyjność istotna jest szczególnie w mowach programowych, których czas mierzony jest od momentu wypowiedzenia przez mówcę pierwszego słowa.

W Łańcuszku Mówców obowiązuje zasada, że czerwony sygnał Mistrza Czasu powoduje oklaski, które uniemożliwiają kontynuację wypowiedzi i kończą wystąpienie (chyba, że się wszyscy tak zasłuchają, że nie zauważą czerwonego sygnału). Podobna zasada stosowana jest do osób, które nadużywają przydzielonego im czasu oraz cierpliwości słuchaczy w innych częściach spotkania, z wyjątkiem - Mówców programowych, którym należy pozwolić dokończyć mowę, nawet po przekroczeniu maksymalnego czasu. Tylko Mistrz Czasu, w skrajnych przypadkach, może skorzystać z prawa przerwania zbyt długiej mowy (jest przecież odpowiedzialny przed Generalnym Recenzentem za całość spotkania).

Na zakończenie spotkania Mistrz Czasu składa jednominutowe sprawozdanie, w którym podaje czas trwania kilku wystąpień, zasługujących na szczególne wyróżnienie (pozytywne lub negatywne).


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.24  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06