Polska > Książki > TY > 2.33  System TeTa

MISTRZ SYTUACJI

Jedna z Funkcji na spotkaniu klubowym. Jego zadaniem jest przygotowanie tematu dla Rady Ekspertów. Mistrz Sytuacji w wyznaczonym momencie na spotkaniu opisuje sytuację, jaka jest następnie poddana pod rozwagę Rady Ekspertów.

Po przedstawieniu rozwiązania przez Radę Ekspertów, może zadawać dodatkowe pytania, po czym krótko podsumowuje całość. W przypadku dużej kontrowersyjności tematu, może zaproponować zorganizowanie Dyskusji na którymś z następnych spotkań.

Na Kartach Spotkania jedna z rubryk poświęcona jest sytuacji przedstawionej Radzie Ekspertów. Komentarze od uczestników na tej części Karty przekazywane są Mistrzowi Sytuacji.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.33  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06