Polska > Książki >TY > 2.19  System TeTa

KARTA SPOTKANIA

Może być "pionową" połową arkusza A4 (przykład obok jest pomniejszony). Po wypełnieniu, karta ta zbierana jest przez Gospodarza Spotkania i rozcinana na poszczególne części.

Każdy mówca dostaje tylko "swój" kawałek, ale od wszystkich uczestników. Dla uniknięcia nieporozumień w linijce "Komentarz dla mówcy" powinno się podać jego imię. Piszemy tu parę ciepłych słów dla mówcy. Podkreślamy dobre strony mowy, co nam się podobało i co można udoskonalić. Jeśli zabraknie miejsca, można użyć drugiej strony kartki.

W trakcie spotkania Przewodniczący na bieżąco przypomina o wypełnianiu Karty i wyjaśnia, jak to robić. Osoby, które są w Klubie po raz pierwszy mogą podać adres i telefon. "Komentarz dla" może być różnie wykorzystany, w zależności od potrzeb. Dolna część karty służy do głosowania.

Proszę o zawiadamianie mnie o spotkaniach Klubu
Nazwisko i telefon:

Adres (z kodem pocztowym):

Komentarz dla Mówcy 1

Komentarz dla Mówcy 2

Komentarz dla Mówcy 3

Komentarz do sytuacji Rady Ekspertów

Komentarz dla

Najlepszy mówca (programowy)

Najlepszy sukces tygodnia

Najlepsze wystąpienie w Łańcuszku

Najlepszy recenzent


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.19  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06