Polska > Książki >TY > 2.10  System TeTa

GOSPODARZ SPOTKANIA

Jedna z Funkcji na spotkaniu klubowym. Do niego należy przygotowanie sali (krzesła, stoliki, mównica, itp.) oraz, jeśli trzeba, umieszczenie w odpowiednim miejscu informacji o tym gdzie odbywa się spotkanie. Gospodarz Spotkania powinien być pierwszą osobą obecną - co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. Przygotowuje identyfikatory dla osób biorących udział w spotkaniu. Dopilnowuje, aby każdy otrzymał Program Spotkania i Kartę Spotkania. Wita się ze wszystkimi, w miarę jak przychodzą i pierwszy przedstawia osobom, których jeszcze nie zna. Do niego należy stworzenie odpowiedniej atmosfery serdeczności i poczucia, że jest się mile widzianym (szczególnie w stosunku do gości).

Gospodarz otwiera spotkanie (z podium), przedstawia się, wita członków Klubu i gości. Punktualność rozpoczęcia spotkania jest oceniana później przez Generalnego Recenzenta. Gospodarz przypomina temat dnia i prosi wszystkich obecnych o przedstawienie się z krótkim (jedno, dwa zdania) komentarzem na ten temat. Każdy z uczestników, w kolejności wskazanej przez Gospodarza Spotkania, kolejno wstaje i zabiera głos (osoby, które nie chcą lub nie mogą wstać - nie wstają i już).

Jeśli jakieś osoby spóźniły się, Gospodarz zaprasza je również do przedstawienia się (zamiast negatynego "spóźnialscy", może użyć zwrotu "osoby, które później do nas dołączyły"). Sam wypowiada się na temat spotkania jako ostatni.

Do Gospodarza Spotkania należy ustalenie obecności wszystkich osób w programie (funkcyjnych, mówców i recenzentów) - do niego więc należy wcześniej zgłaszać swoją nieobecność, jeśli coś nagłego uniemożliwi nam wzięcie udziału w spotkaniu. Ponieważ Gospodarz Spotkania przychodzi wcześniej, może kolejne osoby odnotowywać w programie w miarę, jak się pojawiają.

Po przedstawieniu się wszystkich obecnych, Gospodarz (który już wie kogo nie ma) może szybko wyznaczyć brakujących funkcyjnych lub recenzentów (mówców zastąpić nie można, chyba że ktoś, dla kogo zabrakło wcześniej miejsca w programie, przygotował się "na wszelki wypadek" i może wypełnić lukę).

Następnie Gospodarz przedstawia Przewodniczącego Spotkania i oddaje mu podium. Przedstawienie Przewodniczącego jest sztuką: powinno być tak przeprowadzone, aby nastawić uczestników pozytywnie do tego, co ma się wydarzyć, a jednocześnie dodać energii samemu Przewodniczącemu. Można powiedzieć kilka słów o tym co robi zawodowo, jakie ma osiągnięcia, na jakim jest Stopniu Wtajemniczenia, czym się do tej pory wsławił w Klubie i dlaczego właśnie jemu obecni mogą z całym spokojem powierzyć najbliższe (prawie) dwie godziny swojego czasu. Słowa takie, jak "dynamiczny", "pełen energii", "niezrównany", "niezastąpiony", "słynący z poczucia humoru", itp. są tutaj na miejscu - oczywiście bez przesady, bo nie może to wyglądać na kpinę.

Na zakończenie spotkania, w czasie wystąpienia Generalnego Recenzenta, Gospodarz Spotkania zbiera i oblicza wyniki Głosowania. W tej czynności powinien mu ktoś pomagać, żeby zrobić to jak najsprawniej: z funkcyjnych najlepszy jest Mistrz Sytuacji, bo inni są w tym czasie zajęci. Wypełnione dyplomy dla zwycięzców przekazywane są Prezydentowi do wręczenia, a rozdzielone komentarze z Karty Spotkania - poszczególnym mówcom i Mistrzowi Sytuacji.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.10  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06