Polska > Książki > TY > 2.54  System TeTa

PRZEWODNICZĄCY SPOTKANIA

Jedna z Funkcji na spotkaniu klubowym. Jest przedstawiany przez Gospodarza Spotkania. Prowadzi większą część spotkania i jest odpowiedzialny za jego jakość. Ma okazję zademonstrować swoją błyskotliwość wprowadzając drobne komentarze do tego, co zostało powiedziane, przerywniki i krótkie dowcipy, których celem jest uatrakcyjnienie spotkania.

Zaczyna od przedstawienia Generalnego Recenzenta (który z kolei przedstawia trzech, pomagających mu, funkcyjnych). Przedstawiając Generalnego Recenzenta nie powinien szczegółowo omawiać jego zadania (gdyż on sam o tym powie), ale wspomnieć o jego zasługach, osiągnięciach, itp. (podobnie, jak Gospodarz przedstawił Przewodniczącego).

Ważną rolą Przewodniczącego jest zapowiadanie mówców i recenzentów. Szczególnie wiele uwagi powinien poświęcić przedstawianiu mówców. Osoba, która przygotowała mowę, włożyła w to pracę (czasem wiele pracy), ma mniejszą lub większą tremę i potrzebuje dobrego startu.

Do podstawowych obowiązków Przewodniczącego należy opisanie typu mowy (np. JA, Użycie gestów, itp.) oraz celu, jaki ma do osiągnięcia mówca. Przewodniczący podaje czas trwania mowy i zasady sygnalizacji dla Mistrza Czasu. Podaje również kim jest mówca (jego Stopień Wtajemniczenia, osiągnięcia w Klubie i poza Klubem, zainteresowania, itp). Najlepiej, jeśli sam mówca napisze w skrócie dane o sobie, które chce, aby znalazły się w zapowiedzi jego mowy i wcześniej wręczy Przewodniczącemu (jeśli tego nie zrobi, obowiązkiem Przewodniczącego jest wcześniejsze zebranie tych informacji).

Przewodniczący powinien również zainteresować się treścią mowy: o czym i dlaczego mówca będzie mówił. Zapowiadając mówcę, wyobraża sobie, że odpowiada na trzy uniwersalne pytania: "Dlaczego ta mowa?", "Dlaczego ten mówca?", "Dlaczego do tych słuchaczy?".

Każda mowa (niezależnie od typu) powinna mieć tytuł ustalony przez mówcę (na wyższych Stopniach Wtajemniczenia typ mowy może być użyty również jako tytuł, np. "Piękno dnia"). Tytuł mowy podawany jest przez Przewodniczącego najlepiej na zakończenie zapowiedzi. Może to brzmieć, mniej więcej, w ten sposób: "Proszę państwa, proszę razem ze mną gorąco przyjąć Ewę Kowalską w mowie pod tytułem Trzy istotne zasady". Ewa Kowalska idzie w kierunku podium (prowadzona oklaskami), Przewodniczący podaje jej rękę i oddaje podium. Bardziej wyrafinowany sposób zapowiedzi polega na dwukrotnym wymienieniu nazwiska mówcy i tytułu mowy w zmienionym porządku, tak, aby ostatnim słowem zapowiedzi było nazwisko mówcy (które prowokuje do oklasków): "Ewa Kowalska będzie mówiła o Trzech istotnych zasadach. (krótka przerwa) Trzy istotne zasady - Ewa Kowalska!"

Przewodniczący prowadzi także Sukces Na Co Dzień i Łańcuszek Mówców, a także zapowiada Radę Ekspertów i Generalnego Recenzenta. Na zakończenie ustala temat i program następnego spotkania (Dyrektor Merytoryczny zapisuje nazwiska osób do następnego programu).


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.54  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06