Polska > Książki > TY > 2.48  System TeTa

PREZYDENT KLUBU

Przewodniczy pięcioosobowemu Zarządowi Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz. Ma na głowie całą działalność Klubu. Załatwia salę na spotkania, sprzęt, itp. Dobrze, żeby pamiętał, że ma innych do pomocy, a szczególnie Zarząd, którego spotkania od czasu do czasu (np. raz na miesiąc) organizuje.

Przed spotkaniem wita się z każdym przybyłym, a szczególnie z nowymi osobami, którym się pierwszy przedstawia. W ogóle stara się wytworzyć miłą atmosferę. O atmosferę na każdym spotkaniu powinni dbać także Gospodarze Spotkań, ale gdyby zapomnieli, to rolą Prezydenta jest o tym im przypomnieć. Zgodnie ze starym przysłowiem: Taki Klub, jaki Prezydent.

Na zakończenie każdego spotkania ma do dyspozycji trochę czasu, kiedy wręcza nagrody konkursowe. Jest to również czas na wolne wnioski i sprawy organizacyjne. Udziela głosu osobom, które mają do ogłoszenia jakieś komunikaty oraz, zgodnie z Procedurą Parlamentarną, prowadzi dyskusję nad wnioskami. Wtedy ustalane są ważniejsze sprawy klubowe. Prezydent uroczyście zamyka spotkanie, najlepiej zostawiając uczestników z jakąś istotną myślą.

Prezydent spełnia istotną rolę wychowawczą w Klubie (głównie za pomocą przykładu). Dba o uczciwość i dobrą komunikację. Szanuje zdanie każdego z członków i pozwala na zaprezentowanie tego zdania. Podkreśla znaczenie umowy i jej dotrzymywania na każdym spotkaniu, szczególnie na przykładzie osób pełniących Funkcje. Praca w Klubie jest działalnością w grupie i jest tym skuteczniejsza im lepiej uczestnicy wywiązują się z nałożonych na siebie zobowiązań. Prezydent zachęca do planowania, stawiania sobie celów oraz podkreśla różnicę między mówieniem i działaniem. Szanuje czas i dba o punktualność. Zachęca do pracy nad sobą przez czytanie książek samodoskonalących, działanie w pracach Klubu i zdobywanie kolejnych Stopni Wtajemniczenia.

Prezydent jest przywódcą - a nie władcą. Nadaje kierunek, ale reprezentuje wolę wszystkich członków. Ważniejsze decyzje podejmuje w oparciu o Procedurę Parlamentarną.

Prezydent jest przywódcą, ale nie "ciągnie za uszy" - pomaga znaleźć drogę, ale nie zmusza do niczego. Przypomina, że TY to masz i tylko Ty możesz to rozwijać.

W małych Klubach może na początku być tylko Prezydent, ale stopniowo pozostałe stanowiska w Zarządzie powinno się obsadzić. W Części trzeciej, w rozdziale Gawęda niedemokratyczna, Janusz opisuje, jak to wszystko się rozwijało w pierwszym KLS i jaki "regulamin" wprowadził. Pouczająca historia. Duże znaczenie miał też, na pewno, osobisty urok Janusza i jego determinacja, aby Klub przetrwał i rozwijał się.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.48  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06