Polska > Książki > TY > 2.26  System TeTa

MISTRZ JĄKANIA I GRAMATYKI

Jedna z Funkcji na spotkaniu klubowym. Zadaniem Mistrza Jąkania i Gramatyki jest dbanie o poprawność i płynność wypowiedzi. Przedstawia go Generalny Recenzent na początku spotkania. Mistrz Jąkania i Gramatyki ma wtedy okazję do zwięzłego opisania, co jest jego zadaniem. Podaje też "słowo dnia", czyli (najlepiej rzadkie i wyszukane) słowo, do którego używania zachęca w czasie spotkania (jeszcze lepiej jeśli słowo to jest związane z tematem spotkania). Jeśli ma jakieś specjalne życzenia do uczestników, może je poruszyć w tym momencie.

Na zakończenie spotkania składa jednominutowe sprawozdanie, w którym chwali za wyjątkowo ładne sformułowania, które zwróciły jego uwagę. Za najlepsze może przyznać nagrodę (osobiście ufundowaną i przygotowaną). Wskazuje także niedociągnięcia językowe. Chwali konkretne osoby za konkretne zwroty, słowa lub wyrażenia, a gani za określone błędy bez podawania "sprawców". Przyznaje nagrodę osobie, która najwięcej razy użyła "słowa dnia".

W czasie całego spotkania liczy każdemu wszystkie "hm" i "mmm" oraz inne niepotrzebne zacięcia w trakcie mówienia i na zakończenie ogłasza kto "wygrał". Powinien podać ile konkretnie zająknięć naliczył u "zwycięzcy", a także liczbę zająknięć u kilku prawie równie "dobrych". W niektórych klubach Toastmasters każdy uczestnik płaci np. 5 centów kary za każde swoje zająknięcie (co może urosnąć do niezłej sumy w czasie jednego spotkania - pomysł do rozważenia).

Jest to jedna z nielicznych terapii negatywnych w Klubie i wydaje się bardzo skuteczna. Często nie zdajemy sobie zupełnie sprawy, jak wiele razy wtrącamy niepotrzebne "mmm" w czasie mówienia. Zauważyłem to, kiedy po wielu latach pobytu poza Polską, znów usłyszałem naszych spikerów radiowych: zwyczaj systematycznego zawieszania głosu w środku zdania wyraźnie mi przeszkadzał (teraz już się chyba na nowo przyzwyczaiłem).


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.26  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06