Polska > Książki >TY > 2.5  System TeTa

DYREKTOR MERYTORYCZNY

Jest jednym z pięciu rzeczywistych członków Zarządu Klubu oraz zastępcą Prezydenta. Ma za zadanie nadawać kierunek działalności szkoleniowej w Klubie. Służy uczestnikom (szczególnie nowym) pomocą w zrozumieniu zasad działania Klubu i przygotowywaniu mów. Zachęca niezdecydowanych i nieśmiałych do działania. Przygotowuje Programy Spotkań na każde spotkanie (chyba, że uda mu się to zwalić na kogoś innego). Koordynuje funkcje i mowy programowe w czasie, najlepiej z wyprzedzeniem kilku spotkań. Dba o równomierne rozłożenie obowiązków i przyjemności na wszystkich członków Klubu (tak, żeby np. Mistrzem Czasu nie była zawsze ta sama osoba). Prowadzi rejestr członków Klubu i odnotowuje ich postępy (kto, kiedy pełnił jaką funkcję i jakie miał mowy).

Wraz z Prezydentem aktywnie popularyzuje działalność Klubu i dba o zdobywanie nowych członków.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.5  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06