Polska > Książki > TY > 2.70  System TeTa

WYBORY

Wybory do Zarządu Klubu przeprowadzane są raz na pół roku. Daje to każdemu większą szansę na spróbowanie swoich sił. Janusz w części historycznej pokazuje sylwetki czterech kolejnych Prezydentów w pierwszym KLS. Jak różne są to postacie. Każdy z nas jest inny i każdy ma swoje wartości, które działając w Zarządzie może odkrywać i doskonalić.

Przed wyborami odbywają się mowy wyborcze. Każdy z kandydatów przedstawia swój program i obiecuje, co dla Klubu zrobi. Z doświadczeń łódzkiego Klubu wynika, że oni nawet tego potem dotrzymują!

Po wygłoszeniu mów wyborczych, głosowanie (tajne) może odbyć się tego samego dnia lub na następnym spotkaniu. Zasady wyborcze mogą być różne w różnych Klubach - ważne, aby były z góry wyraźnie ustalone.

Prezydent nie może pełnić tej funkcji przez dwie kolejne kadencje (żeby innym też dać szanse), ale za to po ustąpieniu automatycznie wchodzi do Zarządu przez następną kadencję, jako Poprzedni Prezydent (żeby mu nie było smutno i żeby mógł pomagać następnemu Prezydentowi). Jak chce, potem ma znowu prawo kandydować na Prezydenta (chociaż są inne funkcje, przez które też warto przejść).


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.70  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06