Polska > Książki >TY > 2.21  System TeTa

KONKURSY

Konkursy są nieodłączną częścią życia klubowego. Na każdym spotkaniu wybieranych jest czterech "najlepszych":
  1. Mówca Programowy,
  2. Sukces Na Co Dzień,
  3. Mówca w Łańcuszku Mówców,
  4. Recenzent.

Pojęcie "najlepszy" jest wprawdzie względne, ale zdecydowanie pomaga podnosić to wewnętrzne przekonanie "potrafię", na którym opiera się poczucie własnej wartości. Wybór "najlepszych" w Klubie jest o tyle obiektywny, że powstaje w wyniku tajnego głosowania na Kartach Spotkania. Zliczanie głosów należy do obowiązków Gospodarza Spotkania. Nagrodą dla zwycięzców może być tylko uścisk dłoni Prezydenta, albo dyplom uznania. Jeśli Zarząd Klubu tak postanowi, drobne nagrody mogą być także kupowane z funduszy Klubu.

Na każdym spotkaniu przydzielane są również nagrody przez Mistrza Pozytywnego Myślenia i Mistrza Jąkania i Gramatyki. Zwyczajowo nagrody te są fundowane przez wręczających, co nasuwa oczywisty wniosek, że każdy w Klubie ma prawo przydzielania nagród dla osób, które za coś chce wyróżnić. Czyż to nie wspaniała zasada do zastosowania w miejscu pracy?

Zarząd Klubu może również ustalić permanentny konkurs na "osobę miesiąca", kwartału i roku. Zwycięzcom może fundować nagrody (np. kolacja). Jest to doskonała metoda aktywizowania uczestników. Kryterium wyboru powinno być oparte o system punktów za różne osiągnięcia i działania na rzecz Klubu, np. za wygranie konkursu, zdobycie tytułu Mistrza, przyprowadzenie gości i nowych członków, za pełnienie funkcji, wykonanie kolejnej mowy programowej, każdą przeczytaną książkę. Pomysły można mnożyć, a inicjatywa niech należy do Zarządu. Za umówienie się na mowę lub funkcję i nie pojawienie się na spotkaniu - oczywiście powinno się odejmować punkty.

Konkurs na najlepsze opracowanie w Biuletynie Klubowym i "artykuł roku" rozstrzygany jest w drodze głosowania w ramach regularnego spotkania.

Oprócz wymienionych konkursów, istnieje mnóstwo okazji do zorganizowania konkursów na odrębnych spotkaniach. Oto kilka pomysłów:

  1. Konkurs Recenzentów
  2. Konkurs Humoru
  3. Konkurs na Najlepszy Pomysł
  4. Konkurs na Hart Ducha (umiejętność przezwyciężania niepowodzeń)
  5. Konkurs na Najnieprawdopodobniejszą Historię
  6. Najważniejszy człowiek


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.21  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06