Polska > Książki >TY > 2.27  System TeTa

MISTRZ MOTYWACJI

Piąty Stopień Wtajemniczenia (kolor błękitny, 1998)

Analogia do potrzeby samorealizacji w Hierarchii Potrzeb: odnalezienie siebie i swojego powołania, realizacja swojego powołania w oparciu o Klub, popularyzacja działań Klubu.

Do uzyskania tytułu Mistrza Motywacji wymagane jest wygłoszenie pięciu mów motywacyjnych (w podanej kolejności, od 5 do 7 minut każda, za wyjątkiem Mowy do świata, która trwa dokładnie 3 minuty). Mowy powinny być poprzedzone zebraniem materiału z literatury na dany temat oraz zawierać przykłady z własnych doświadczeń.

 1. Co motywuje człowieka do działania.

 2. Jak demaskować nauczycieli bezsilności.

 3. Działanie kluczem osiągnięć.

 4. Moja definicja sukcesu.

 5. Mowa do świata (3 min).

Pozostałe wymagania to:

 1. Zorganizowanie i prowadzenie Zespołu Realizacji Celów.

 2. Zorganizowanie i prowadzenie Zespołu Wizualizacji Kierowanej.

 3. Zorganizowanie i prowadzenie wybranego przez siebie innego Zespołu klubowego.

 4. Założenie nowego KLS i opiekowanie się nim przez co najmniej pół roku.

 5. Zorganizowanie spotkania klubowego z jakąś znaną osobą.

 6. Wystąpienie w radio lub telewizji na rzecz Klubu.

 7. Udział w Zespole Losowej Bezinteresownej Dobroci

 8. Przedstawienie nowego pomysłu do zastosowania w Klubie zaakceptowanego przez trzech Mistrzów Działania.

 9. Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i czytanie.

 10. Pełnienie funkcji Prezydenta Klubu.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.27  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06