Polska > Książki > TY > 2.30  System TeTa

MISTRZ PIĘKNA

Szósty Stopień Wtajemniczenia (kolor granatowy, 1999).

Analogia do potrzeby piękna w Hierarchii Potrzeb: rozwój kreatywności poprzez sztukę, popularyzacja umiejętności dostrzegania i tworzenia piękna w życiu.

Do uzyskania tytułu Mistrza Piękna wymagane jest wygłoszenie czterech mów (w dowolnej kolejności, od 5 do 7 minut każda) oraz monologu (2 do 3 minut):

 1. Piękno... (dnia, nocy, życia, miłości, itp.).

 2. Moje przeżycie artystyczne.

 3. Najpiękniejsza religia świata.

 4. Osobiście wymyślona legenda.

 5. Wystąpienie aktorskie (monolog wygłoszony z pamięci).

Pozostałe wymagania to:

 1. Wygranie (co najmniej raz) w Sukcesie Na Co Dzień.

 2. Idea W Dwunastu Obrazach.

 3. Skomponowanie prostego utworu muzycznego na dowolny instrument lub głos i zaprezentowanie go (bezpośrednio lub z taśmy) w Klubie.

 4. Napisanie wiersza poświęconego czemuś istotnemu i wyrecytowanie go w Klubie (Poezja).

 5. Zorganizowanie Spotkania poezji.

 6. Napisanie krótkiej sztuki teatralnej i zorganizowanie wystawienia jej w Klubie.

 7. Uszycie lub udzierganie jakiejś części ubioru i zaprezentowanie (na sobie lub kimś innym) w Klubie.

 8. Przygotowanie potrawy własnego wyrobu i poczęstowanie członków Klubu.

 9. Nawiązanie kontaktu z co najmniej dwoma innymi KLS-ami i zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia (np. Konkursu).

 10. Wykonanie zadania na rzecz Klubu, które zostało zaproponowane przez trzech Mistrzów Osobowości.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.30  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06