Polska > Książki > TY > 2.29  System TeTa

MISTRZ OSOBOWOŚCI

Czwarty Stopień Wtajemniczenia (kolor zielony, 1997)

Analogia do potrzeby poczucia własnej wartości w Hierarchii Potrzeb: umiejętność systematycznej pracy nad sobą i aktywne przekazywanie tych umiejętności innym, szerzenie wiedzy na temat potencjału człowieka.

Do uzyskania tytułu Mistrza Osobowości wymagane jest wygłoszenie dziewięciu mów programowych (w podanej niżej kolejności, od 4 do 6 minut każda):

 1. Poczucie własnej wartości
 2. Świadome życie
 3. Samoakceptacja
 4. Odpowiedzialność
 5. Asertywność
 6. Celowość
 7. Prawość i uczciwość
 8. Uniesienie, czyli inżynieria szczęścia.
 9. Mój rozwój w ciągu ostatnich ... (tygodni, miesięcy itp).

W mowach powinny być uwzględnione własne doświadczenia i przykłady z życia.

Pozostałe wymagania to:

 1. Udział w Zespole Rozwoju Osobowości i zorganizowanie (co najmniej raz) ćwiczeń kończenia zdań dla członków Klubu.

 2. Napisanie i opublikowanie artykułu dotyczącego działalności Klubu.

 3. Przeprowadzenie wykładu w uczelni lub szkole na temat rozwoju osobowości i poczucia własnej wartości.

 4. Wysłuchanie Negatywnej recenzji.

 5. Pełnienie funkcji Skarbnika.

 6. Wygranie (co najmniej raz) jako najlepszy Recenzent na spotkaniu.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.29  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06