Polska > Książki > TY > 2.40  System TeTa

NEGATYWNA RECENZJA

Jednym z zadań wymaganych do tytułu Mistrza Osobowości jest wysłuchanie Negatywnej Recenzji. Nie jest to typowe zadanie w Klubie, gdzie generalnie obowiązuje zasada Pozytywnego Myślenia. Celem Negatywnej Recenzji jest ćwiczenie się w odbieraniu krytyki wyłącznie jako informacji, z odrzuceniem zamierzonego i niezamierzonego onieśmielania i poniżania.

Życie dostarcza wielu sytuacji, w których jesteśmy manipulowani różnymi "trzeba było...", "szkoda, że..." i "życzliwymi" uwagami mistrzów poniżania (nie, to nie jest tytuł klubowy!) i specjalistów od doradzania, którzy wszystko wiedzą najlepiej. Odporność na te akty agresji jest ważną umiejętnością wymaganą do psychologicznego przetrwania.

Twoja mowa powinna trwać od 3 do 5 minut. Temat jest dowolny, najlepiej jeśli jest przygotowany pod kątem sprowokowania krytyki. Bądź jednak naturalny i niczego specjalnie nie udawaj. Na Recenzenta wybierz sobie osobę doświadczoną. Ma ona za zadanie zademonstrować na przykładzie Twojej mowy, jak można manipulować ludźmi, kiedy się ich ocenia i krytykuje. Twój rezenzent wyciągnie Ci wszelkie możliwe potknięcia i postawi różne zarzuty (mniej lub bardziej prawdziwe, ale nie powinny one być "wyssane z palca").

Twoim zadaniem jest przyjąć wypowiedź Recenzenta "bez zmróżenia oka". W tym ćwiczeniu jest to z pewnością łatwiejsze niż w życiu, ponieważ wiesz, że brutalność Recenzenta jest jego zadaniem. W życiu nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby tak samo przyjmować krytykę.

Wyjątkowo w tym ćwiczeniu, na zakończenie wypowiedzi Recenzenta dostaniesz głos, ale tylko po to, aby bez emocji wypowiedzieć formułę:

Dziękuję za podzielenie się ze mną swoimi uwagami.

W życiu też tak zawsze możesz przyjmować agresywne ataki innych (jeśli jeszcze ich nie nauczyłeś, jak mają Cię traktować). Człowiek sukcesu zna swoją wartość na podstawie wyników swojego działania, umie rozpoznawać i odrzucać destrukcyjny krytycyzm.

Przewodniczący Spotkania, który zapowiada Twoje wystąpienie, powinien podkreślić (szczególnie dla osób, które są nowe w Klubie) na czym polega to ćwiczenie i podkreślić, że nie jest to normalny sposób traktowania mówców. Negatywna Recenzja może być bardzo odkrywczym doświadczeniem nie tylko dla Ciebie i Recenzenta, ale dla wszystkich słuchaczy.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.40  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06