Polska > Książki > TY > 2.32  System TeTa

MISTRZ PRAWDY

Siódmy, najwyższy Stopień Wtajemniczenia (kolor fioletowy).

Analogia do potrzeby prawdy w Hierarchii Potrzeb: praktyczne zastosowanie umiejętności zdobytych w Klubie do poszukiwania prawdy o świecie, umiejętność pokazania na swoim przykładzie, że "człowiek to brzmi dumnie".

Do uzyskania tytułu Mistrza Prawdy wymagane jest wygłoszenie trzech mów (w podanej niżej kolejności, od 7 do 10 minut każda):

 1. Mowa do komputerów

 2. Człowiek od podszewki

 3. Idealne społeczeństwo

Pozostałe wymagania to:

 1. Redagowanie Biuletynu Klubowego przez co najmniej rok.

 2. Pełnienie funkcji Dyrektora Merytorycznego.

 3. Przeprowadzenie i opublikowanie (w Biuletynie lub gdzie indziej) wywiadów z co najmniej trzema znanymi osobami.

 4. Zorganizowanie Dyskusji (np. panelowej lub debaty) na temat związany z rozwojem osobistym.

 5. Wydanie Książki własnym sumptem.

 6. Nakręcenie Filmu (z udziałem ludzi lub bez) dotyczącego istotnej dla siebie prawdy (10-15 min).

 7. Opracowanie nowego pomysłu działania w Klubie. Pomysł wymaga zaakceptowania przez trzech Mistrzów Motywacji i opublikowania w Biuletynie Klubowym.

 8. Wykonanie zadania na rzecz Klubu, które zostało zaproponowane przez trzech Mistrzów Motywacji.

 9. Nawiązanie kontaktu z innymi Mistrzami Prawdy na świecie. Mistrz Prawdy, po otrzymaniu tego tytułu, automatycznie wchodzi do Klubu Mistrzów Prawdy.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.32  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06