Polska > Książki >TY > 2.7  System TeTa

FILM

Dzisiejsza technika dostarcza środków, dzięki którym praktycznie każdy może nakręcić film. Jakość obrazu z amatorskiej kamery filmowej jest dzisiaj lepsza niż osiągana kilkanaście lat temu przez zawodowców. Film jest jednym z lepszych środków wyrazu. Wspaniała okazja do przedstawienia ważniejszych myśli na temat życia, człowieka, jego środowiska, emocji, przeżyć, przekonań, kultury, pomysłów.

Jednym z zadań do tytułu Mistrza Prawdy jest nakręcenie 10-15 minutowego filmu na wybrany przez siebie temat. Format filmu jest całkowicie dowolny. Film może pełnić rolę dokumentalną, może być rozważaniem filozoficznym, albo wzywać do działania. Ważne, żeby autor (czyli producent, scenarzysta, reżyser i realizator w jednej osobie) wiedział dokładnie co i dlaczego chce pokazać, żeby kryła się za filmem jakaś wyraźna myśl.

Prezentacja filmu może odbyć się na jednym ze spotkań klubowych lub na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, z ewentualnym udziałem publiczności z zewnątrz, władz gminy, miasta, a nawet reżysera Wajdy. Jeśli film zdobędzie nagrodę w jakimś konkursie (krajowym lub zagranicznym), autorowi automatycznie przysługuje prawo do uścisku dłoni Małego Tadzia.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.7  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06