Polska > Książki > TY > 2.28  System TeTa

MISTRZ ORGANIZACJI

Drugi Stopień Wtajemniczenia (kolor pomarańczowy, 1995).

Analogia do potrzeby bezpieczeństwa w Hierarchii Potrzeb: identyfikacja z Klubem, jako miejscem motywacji i wsparcia duchowego, rozwijanie zdolności organizacyjnych, popularyzowanie idei Klubu.

Do uzyskania tytułu Mistrza Organizacji wymagane jest wygłoszenie pięciu mów o wybranej przez siebie tematyce z teorii sukcesu (Rozdział 5 w Części trzeciej zawiera cały szereg przykładowych tematów, nie mówiąc o książce JA), a także, dwóch niżej wymienionych; razem 7 mów, od 4 do 6 minut każda.

(6) Najważniejszy Człowiek
(7) Technologia Szczęścia

Pozostałe wymagania to:

  1. Założenie firmy JA Sp.z o.o. (zakończone mową od 5 do 7 minut).
  2. Udział w Zespole Realizacji Celów (przez co najmniej 12 spotkań).
  3. Udział w wybranym innym Zespole klubowym.
  4. Zorganizowanie co najmniej jednej Imprezy Klubowej
  5. Zorganizowanie co najmniej jednego Konkursu.
  6. Kandydowanie (przynajmniej raz) do Zarządu Klubu.
  7. Recenzowanie co najmniej 3 mów programowych.
  8. Wprowadzenie do Klubu co najmniej jednego nowego członka.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.28  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06