Polska > Książki >TY > 2.15  System TeTa

IMPREZY KLUBOWE

Wspólnie organizowane imprezy - poza regularnymi Spotkaniami Klubowymi - wzmacniają więzi między osobami należącymi do Klubu, pozwalają na rozwijanie zdolności organizacyjnych i wyzwalają inicjatywę. Zorganizowanie co najmniej jednej Imprezy Klubowej wymagane jest do uzyskania tytułu Mistrza Organizacji.

Rozdział 6 w Części trzeciej ilustruje, jak to praktycznie wygląda w pierwszym KLS. Wspólne celebrowania Świąt i witanie Nowego Roku to okazje, które przyciągną wielu chętnych. Spotkania na świeżym powietrzu, wspólne wycieczki rowerowe - to coś dla zdrowia.

Niektóre zadania w Stopniach Wtajemniczenia wymagają urządzenia osobnego spotkania, jak np. Spotkanie ze znaną osobą organizowane przez osobę ubiegającą się o tytuł Mistrza Motywacji. Niektóre Konkursy wymagają również osobnych spotkań.

Doroczne Zjazdy to Imprezy, których organizacja należy do Mistrzów na kolejnych Stopniach Wtajemniczenia.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.15  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06