Polska > Książki > TY > 2.69  System TeTa

UŻYCIE SŁÓW

Siódma i ostatnia mowa programowa wymagana do uzyskania tytułu Mistrza Wymowy. Masz już za sobą eksperymenty z gestami, głosem, humorem, a teraz - słowa. Dobór słów jest czynnikiem decydującym o powodzeniu wypowiedzi.

Celem tej mowy jest nauczenie się precyzyjnego dobierania słów do tego, co chcesz wyrazić oraz mówienia ładnym stylem i nienaganną polszczyzną.

Słowa są "cegiełkami", z których zbudowane jest nasze porozumiewanie się. Ludzie sukcesu znają prawidłowe znaczenie słów, których używają i stale uczą się nowych (wybieranie "słowa dnia" przez Mistrza Jąkania i Gramatyki właśnie temu celowi służy). Zauważyłeś, jak ludzie używają wykwintnych słów, których znaczenia nie rozumieją, zamiast znanych słów o podobnym brzmieniu (kolory i białe pierze się, osobiście albo osobliwie, zamiast osobno)?

Zdania, których używasz powinny być logiczne i gramatycznie poprawnie zbudowane. Nie używaj w tej mowie żargonu. Twój recenzent ma za zadanie wychwycić wszelkie potknięcia językowe. Jeśli je popełniasz w specjalnie przygotowanej mowie, to jak mówisz na co dzień?

Jak zwykle, Ty wybierasz temat, ale konstrukcja całej mowy powinna być wyraźna, a przekazana informacja przejrzysta. Używaj obrazowego języka i właściwych słów.

Jest to ostatnia mowa z cyklu wymaganego na Mistrza Wymowy. Zastosuj w niej również techniki, których nauczyłeś się w poprzednich mowach.


TeTa > Polska > Książki > TY > 2.69  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-11-06