Polska > Kursy  System TeTa
Kursy Systemu TeTa
Jak dotrzeć do wewnętrznej siły i motywacji, jeśli nie uczą tego w szkole? To jest olbrzymia wiedza, która dopiero powoli toruje sobie drogę do naszych serc i umysłów. Udział w kursach Sytemu TeTa to inspirujące przeżycie, które pozwala odnaleźć entuzjazm oraz uczy metod skutecznego działania, wywierania wpływu i samorealizacji.
ZAPROSZENIE Cel kursów Opinie uczestników Więcej o kursach Terminy
Oferowane Kursy:
System TeTa Jak mądrze żyć, czyli najważniejsze prawa sukcesu i skutecznego działania. Jak lepiej zrozumieć kim jestem, mieć siłę i odporność do pokonowynia wyzwań, jakie niesie życie, celowo i skutecznie realizować swoje marzenia przetłumaczone na język celów, mieć autorytet i wywierać pozytywny wpływ na otoczenie, oraz cieszyć się radością wynikającą ze spełnionego i uczciwego życia. 2 dni
Kurs Miłości Dla par, małżeństw oraz dla osób, które szukają partnera i mają zamiar wejść w związek partnerski. 2 dni
Mądra miłość Jak wychowywać silne, zdrowe, mądre, samodzielne i szczęśliwe dzieci. Kurs przeznaczony dla rodziców i wychowawców. 2 dni
Kurs Liderów 1 Szkolenie dla trenerów Systemu TeTa, założycieli Klubów Ludzi Sukcesu oraz osób, które chcą wykorzystać tę wiedzę w swoich szkoleniach i oddziaływaniu na innych. Pierwszy etap Kursu Liderów ukierunkowany jest na zjawisko niezależności. 5 dni
Kurs Liderów 2 Drugi etap Kursu Liderów ukierunkowany jest na zjawisko współzależności i umiejętności rozwiązywania wyzwań życiowych na zasadzie obustronnej wygranej. 5 dni
Kurs Liderów 3 Trzeci etap Kursu Liderów ukierunkowany jest na zjawisko samorealizacji. Ukończenie wszystkich trzech etapów treningu konieczne jest do samodzielnego prowadzenia kursów Systemu TeTa. 5 dni
Wywieranie wpływu Kurs wywierania wpływu przeznaczony jest wyłącznie dla Liderów Systemu TeTa zaangażowanych w budowanie 1000K. Wymagane jest ukończenie Kursu Liderów. Kurs prowadzony jest korespondencyjnie i oparty na autentycznych sytuacjach życiowych. koresp.
ABC Sukcesu Warsztaty poświęcone rozwojowi osobowości i nadawaniu kierunku własnemu życiu. Skondensowana teoria z Dróg do sukcesu połączona z ćwiczeniami z Laboratorium. 2 dni
Drogi do sukcesu Podstawowe prawa rządzące sukcesem i szczęśliwym życiem, czyli jak marzenia zamieniać na osiągalne cele. Jest to dobre wprowadzenie teoretyczne do pozostałych kursów. 2 dni
Laboratorium sukcesu Praktyczne metody docierania do własnej wewnętrznej mądrości. Odkrywcze ćwiczenia inspirujące do rozwiązywania aktualnych problemów życiowych. 2 dni
Diamentowe JA Intensywne warsztaty przeznaczone dla wyższej kadry kierowniczej oraz osób, które osiągnęły sukces zawodowy, naukowy, artystyczny lub polityczny i chcą odnaleźć brakujące ogniwo do pełnego zadowolenia z życia. 4 dni
Mój sukces Rozwój i pielęgnacja kreatywnego JA. Tajemnice motywacji. Zjawisko uniesienia. Potrzeba samorealizacji i koncepcja misji życiowej. 2 dni
Nasz sukces Współdziałanie jako wyższy etap niezależności. Sztuka komunikacji, negocjacji, wywierania wpływu w pracy i w rodzinie. Zgodne partnerstwo i wychowanie udanych dzieci. 2 dni
MY i nasz sukces Dla par, małżeństw oraz osób, które mają zamiar wejść w związek partnerski. Zalecane jest jednoczesne uczestnictwo obojga partnerów. 3 dni
 
TeTa > Polska > Kursy  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2008-05-21