Polska > Kursy > Mój Sukces  System TeTa
Mój Sukces

Rozwój i pielęgnacja kreatywnego JA. Tajemnice motywacji. Zjawisko uniesienia. Potrzeba samorealizacji i koncepcja misji życiowej.

Cel kursu i założenia

Jest to dwudniowy kurs poświęcony rozwojowi i pielęgnacji własnego JA. Głównym jego celem jest odkrycie swojego powołania, talentów i zdolności oraz zaplanowanie metod skutecznego wykorzystywania swojego potencjału w życiu. W oparciu o koncepcję własnego JA uczy samoakceptacji oraz twórczego poszukiwania nowych możliwości. Wyrabia nawyk celowego działania. Wyjaśnia zjawisko uniesienia. Ćwiczenia dotyczą również podstawowych umiejętności publicznego występowania i motywacji.

Metoda

Kurs "Mój sukces" oparty jest głównie na ćwiczeniach indywidualnych i grupowych ukierunkowanych na poszukiwanie swoich najlepszych aspektów i możliwości oraz na celowe planowanie i skuteczne organizowanie swojego sukcesu życiowego. Dostarcza wiele technik i metod, które mogą być natychmiast praktycznie wypróbowane i wprowadzone w życie. Jest inspiracją do odnalezienia kierunku i misji życiowej oraz lepszego zaplanowania rozwiązań konkretnych sytuacji życiowych na najbliższą przyszłość.

Program

Istotną częścią programu kursu jest praca nad odkryciem swojego powołania, talentów i zdolności oraz poznanie metod skutecznego ich wykorzystywania w praktyce.

 • Koncepcja własnego JA.
 • Emocje i świadomość.
 • Celowość działania
 • Twórcze możliwości umysłu.
 • Techniki rozwoju kreatywności.
 • Co można zmienić, a czego nie można.
 • Potrzeba samorealizacji.
 • W poszukiwaniu misji
 • Kierunek i plan sukcesu.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność publicznego występowania.
 • Paradoks optymizmu, depresji i odpowiedzialności.
 • Zjawisko olśnienia.
 • Uniesienie i motywacja.
TeTa > Polska > Kursy > Mój Sukces  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-25