Polska > Kursy > Wywieranie wpływu  System TeTa
Kurs wywierania wpływu przeznaczony jest wyłącznie dla Liderów Systemu TeTa zaangażowanych w budowanie 1000K. Wymagane jest ukończenie Kursu liderów.

Kurs wywierania wpływu prowadzony jest korespondencyjnie w grupie dyskusyjnej TeTaW. Materiał podzielony jest na lekcje, które oparte są na autentycznych sytuacjach życiowych. Lekcje zawierają obszerne komentarze oraz ćwiczenia praktyczne.

Materiał kursu jest dynamicznie rozbudowywany, dzięki czemu mogą być uwzględnione indywidualne potrzeby uczestników, które stają się częścią kursu. Lekcje i ćwiczenia prezentowane są jako barwne strony internetowe, co dodatkowo zachęca uczestników do odkrywania i rozwijania swoich twórczych możliwości.

Wejście

TeTa > Polska > Kursy > Wywieranie wpływu  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-03-09