Polska > Kursy > MY  System TeTa
Kurs MY i nasz sukces

Dla par, małżeństw oraz osób, które mają zamiar wejść w związek partnerski. Zalecane jest jednoczesne uczestnictwo obojga partnerów.

Cel kursu i założenia

Ten trzydniowy kurs dotyczy układów międzyludzkich w partnerstwie, w pracy, w domu, wśród przyjaciół i znajomych. Przeznaczony jest głównie dla par, ale także dla osób niezależnych, które chcą nauczyć się lepszych metod współżycia. Uczy sztuki komunikacji, technik negocjacji, asertywności i wywierania wpływu. Porusza rolę prawości i uczciwości w życiu prywatnym i w biznesie. Podaje techniki rozwiązywania konfliktów w rodzinie i w pracy. Wyjaśnia zjawisko trójkąta winy. Uczy sztuki współżycia, doboru przyjaciół, a także wychowania zdrowych i szczęśliwych dzieci.

Tajemnice zgodnego partnerstwa i rodziny prezentowane w tym kursie to nie tylko teoria, ale także autentyczne doświadczenia osobiste z 33 lat udanego związku małżeńskiego autora i prowadzącego ten kurs. Kurs koncentruje się na zmianach, jakie każdy z uczestników może praktycznie dokonać we własnym życiu. Dotyczy to przede wszystkim samouznania - koncepcji, która jest kluczem rozwoju człowieka. Dobry związek wcale nie jest czymś naturalnym, jest bardziej tworem intelektu niż biologii. Udane i szczęśliwe parterstwo wymaga wiedzy, której ten kurs dostacza.

Olbrzymi rozwój techniki, jaki nastąpił w ostatnich kilkunastu latach powoduje również konieczność przedefiniowania naszego stosunku do ludzi, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Wiele problemów, jakie mamy w życiu, ma źródło w stosunkach międzyludzkich, czyli w kontaktach z ludźmi, szczególnie tymi bliżej z nami związanymi: rodziną, szefami, podwładnymi, przyjaciółmi, znajomymi i nieznajomymi. Z drugiej strony - o naszym powodzeniu życiowym, sukcesie i zadowoleniu decyduje przede wszystkim umiejętność (lub nieumiejętność) postępowania z ludźmi. Współżycie międzyludzkie powinno być jednym z podstawowych przedmiotów uczonych w szkole i miejmy nadzieję prędzej czy później, będzie.

Udane przyjaźnie, szczęśliwe małżeństwa, kochające się rodziny nie są przypadkiem. Nasz sukces w stosunkach z ludźmi to rezultat świadomego poznawania i stosowania praw dotyczących funkcjonowania społeczeństwa, a także wiedzy na temat zasad działania ludzkiego umysłu - siedziby myśli, uczuć i emocji. Udane życie jest wynikiem pracy nad własną umiejętnością postępowania z otaczającymi nas ludźmi. Umiejętności tej nigdy nie może być za wiele.

Metoda

Kurs MY i nasz sukces oparty jest głównie na ćwiczeniach w grupach 2-4 osobowych. Część teoretyczna zawarta jest w dużej mierze w książce MY. Kurs dostarcza wiele technik i koncepcji, które mogą być natychmiast praktycznie wypróbowane i wprowadzone w życie (nawet nim kurs dobiegnie końca).

Kurs zaprojektowany jest również jako inspiracja do próbowania nowych metod, dzięki którym każdy z uczestników może systematycznie polepszać swoje stosunki z innymi i funkcjonowanie na co dzień.

Program

Programu kursu (podobie jak w przypadku kursu "Nasz sukces") koncentruje się na koncepcji współdziania i zasadzie "win-win" (podwójna wygrana) opartych na dojrzałym samouznaniu.

Dzień 1

 • Wprowadzenie.
 • Na czym polega udany związek, jak się go tworzy i pielęgnuje.
 • Dobre i złe strony związków.
 • Zasady udanego współżycia z ludźmi.
 • Akceptacja i samoakceptacja.
 • Mity dotyczące asertywności.
 • Własne prawo do samorealizacji a współdziałanie.
 • Samouznanie i jego kluczowa rola w partnerstwie.

Dzień 2

 • Sztuka komunikacji.
 • Techniki negocjacji.
 • Techniki wywierania wpływu.
 • Prawa konfliktu.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów.
 • Partnerstwo, przyjaźń, miłość.
 • Miłość romantyczna: spontaniczna, żywiołowa, emocjonalna i jej związek ze świadomym życiem.
 • Podejście rozumowe w partnerstwie.
 • Odpowiedzialność.
 • Prawość i uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Zasady porozumiewania się.

Dzień 3

 • Jak skutecznie być razem (w życiu prywatnym i zawodowym).
 • Miłość a seks.
 • Podstawowe zasady wychowywania dzieci.
 • Seks bez miłości.
 • Pielęgnowanie miłości i erotyzmu.
 • Inne miłości.
 • Trójkąt winy.
 • Celowość w związkach.
 • Rola internetu w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
 • Recepta na idealny związek.
 • "Taniec 30 kroków"
 • Sens życia.
TeTa > Polska > Kursy > MY  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-25