Polska > Kursy > Laboratorium sukcesu  System TeTa
Laboratorium sukcesu
Praktyczne metody docierania do własnej wewnętrznej mądrości. Odkrywcze ćwiczenia inspirujące do rozwiązywania aktualnych problemów życiowych.
Cel kursu i założenia

Te dwudniowe warsztaty mają na celu: Poznanie metod docierania do własnej wewnętrznej mądrości. Zrozumienie koncepcji samouznania i jej roli w osiągnięciach życiowych. Odkrycie barier i hamulców własnego rozwoju. Doskonalenie możliwości absorbowania nowej wiedzy i realizacji swoich planów. Opanowanie technik relaksowania się. Zwiększenie produktywności i poczucia zadowolenia w pracy oraz w podejmowanych przedsięwzięciach życiowych.

Metoda

Laboratorium oparte jest głównie na ćwiczeniach w grupach 2-5 osobowych. Jest pełne przeżyć i emocji, ale należy podkreślić, że nie jest to psychoterapia ani leczenie. Kurs przeznaczony jest dla ludzi, którzy zainteresowani są rozwojem osobowości i odkrywaniem swoich unikalnych i wspaniałych możliwości. Prowadzony zawsze w atmosferze ciepła, otwartości i szacunku dla indywidualności uczestników jest istotnym przeżyciem w procesie odkrywania i wydobywania na światło dzienne swoich prawdziwych możliwości.

Program

Laboratorium koncentruje się na zjawisku samouznania (poczucia własnej wartości). Pozwala zrozumieć w praktyce na czym polega to zjawisko, jak działa, jak można skutecznie rozwijać samouznanie oraz dlaczego jest ono takie ważne we współczesnym społeczeństwie. Wyjaśnia również olbrzymie znaczenie samoakceptacji i umiejętności komunikowania swoich potrzeb. Pokazuje jak rozwijać zdolności uczenia się, decydowania i oceniania. Uczy jak zwiększać odporność na przeciwności losu i zdolność regeneracji.

 • Jak odkryć bariery i hamulce własnego rozwoju.
 • Cztery aspekty osobowości.
 • Technika kończenia zdań.
 • Możliwości zmian własnego JA.
 • Znaczenie lubienia siebie - co to właściwie oznacza.
 • Czym jest i czym nie jest samoakceptacja.
 • Sześć filarów poczucia własnej wartości.
 • Jak rozwijać zdolności uczenia się, decydowania i oceniania.
 • Rozwój i integracja osobowości.
 • Odporność na przeciwności losu i zdolność regeneracji.
 • Na czym polega praca nad własnym rozwojem.
 • Jak rozmawiać z sobą i z innymi.
 • Rola samouznania w znajdywaniu motywacji do efektywnego działania.
 • Szczęście, zadowolenie z życia i produktywność nie są przypadkiem.
TeTa > Polska > Kursy > Laboratorium sukcesu  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-25