Polska > Kursy > Liderzy > Etap 1  System TeTa

Kurs Liderów - Etap 1

  Pierwszy etap Treningu Liderów przeznaczony jest dla osób, które znają i stosują teorię sukcesu w swoim życiu. Pożądane jest ukończenie kursu ABC sukcesu, a jeszcze lepiej Diamentowego JA . Wiele ćwiczeń rozwoju osobowości. Pierwszy etap ukierunkowany jest na zjawisko niezależności.
Więcej na tematy organizacyjne, patrz: Organizacja.
 
Cel Etapu 1
  1. Rozwój osobowości pod kątem doskonalenia umiejętności rozwiązywania własnych (być może niełatwych) wyzwań życiowych.
  2. Opanowanie i doskonalenie sztuki bycia liderem oraz prowadzenia ćwiczeń rozwoju osobowości.
  3. Utrwalenie teorii Systemu TeTa i skonfrontowanie z rzeczywistością.
Kto może wziąć udział
Kurs przeznaczony jest głównie dla trenerów Systemu TeTa oraz osób, które chcą wykorzystać elementy Systemu TeTa w swoich szkoleniach i oddziaływnaniu na innych. W warsztatach tych mogą także wziąć udział osoby, które nie mają (w każdym razie w tej chwili) zamiaru prowadzić kursów, ale chcą skorzystać z okazji do zdobycia wiedzy i inspiracji do własnego rozwoju w wyjątkowej grupie ludzi i w znakomitej atmosferze pracować nad rozwiązaniami swoich sytuacji życiowych.
Metoda
Podobnie, jak w Diamentowym JA kurs koncentruje się na technikach skutecznego działania i oparty jest na zaawansowych ćwiczeniach w grupach. Warsztaty zaprojektowane są jako inspirujące przeżycie dotyczące głównie opanowania sztuki niezależności we własnym życiu w perspektywie aktualnych układów życiowych.
TeTa > Polska > Kursy > Liderzy > Etap 1  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-12-26