Polska > Kursy > ABC sukcesu  System TeTa
ABC sukcesu

Warsztaty poświęcone rozwojowi osobowości i nadawaniu kierunku własnemu życiu. Skondensowana teoria z Dróg do sukcesu połączona z ćwiczeniami z Laboratorium.

Cel kursu i założenia

Intensywne dwudniowe warsztaty poświęcone głównie rozwojowi osobowości. Jest to sprawdzona metoda skutecznego nadawania kierunku swojemu życiu. Materiał obejmuje zarówno teorię przerabianą w kursie Drogi do sukcesu jak i praktyczne ćwiczenia z Laboratorium sukcesu. Kurs zapoznaje z technikami programowania sukcesu, stawiania i osiągania celów oraz podaje praktyczne metody pokonywania stresu oraz poprawy zdrowia i samopoczucia. Ponieważ teoria z Dróg do sukcesu skondensowana jest tutaj do minimum, bardzo zalecane jest zapoznanie się z materiałem z książki JA na świeżo przed kursem.

Dla osób, które jeszcze nie uczestniczyły w żadnym z naszych kursów będzie to niezapomniane przeżycie. Jest to zebrana w pigułce wiedza o sobie, swoich emocjach, świadomości i podświadomości połączona ze zdobyciem praktycznych umiejętności jak egzekwować swoją wolność, być produktywnym i szczęśliwym bez poczucia winy. Jak stawiać i osiągać cele, pokonywać stres, rozwiązywać problemy zawodowe i osobiste. Wiele, opartych na filarach samouznania, fascynujących ćwiczeń.

Ten kurs powinien przeżyć każdy, kto traktuje swoje życie poważnie. Wszystkie nasze kursy zaprojektowane są jako inspirujące przeżycie otwierające drogę do większego zadowolenia i entuzjazmu życiowego, który jest jedną z bardziej widocznych cech człowieka sukcesu.

Metoda

Kurs oparty jest w dużej mierze na ćwiczeniach w grupach 2-5 osobowych. Jest pełen przeżyć i emocji, ale należy podkreślić, że nie jest to psychoterapia ani leczenie. Jest przeznaczony dla ludzi, którzy zainteresowani są rozwojem osobowości i odkrywaniem swoich unikalnych i wspaniałych możliwości. Prowadzony zawsze w atmosferze ciepła, otwartości i szacunku dla indywidualności uczestników. Część teoretyczna opiera się na wykładzie z użyciem środków audiowizualnych. Jest możliwość zadawania pytań. Zalecane jest robienie odręcznych, spontanicznych notatek jako część procesu przekazywania wiedzy.

Program

Istotną częścią progrmau kursu jest zjawisko samouznania (poczucia własnej wartości), na czym ono polega, jak działa, jak można skutecznie nad nim pracować oraz dlaczego jest ono takie ważne we współczesnym społeczeństwie. Wyjaśnia również olbrzymie znaczenie samoakceptacji i umiejętności komunikowania swoich potrzeb. Pokazuje jak rozwijać zdolności uczenia się, decydowania i oceniania. Uczy jak zwiększać odporność na przeciwności losu i zdolność regeneracji.

 • Definicja i elementy sukcesu.
 • Podstawowe prawa rządzące sukcesem.
 • Wiedza o sobie, emocje i świadomość.
 • Koncepcja samego siebie, trzy oblicza JA.
 • Wolność osobista i odpowiedzialność.
 • Jak odkryć bariery i hamulce własnego rozwoju.
 • Technika kończenia zdań.
 • Możliwości zmian własnego JA.
 • Znaczenie lubienia siebie - co to właściwie oznacza.
 • Poczucie winy i rozpoznawanie manipulowania nim.
 • Czym jest i czym nie jest samoakceptacja.
 • Sześć filarów poczucia własnej wartości.
 • Odkrywanie nowych możliwości pojedyńczego człowieka.
 • Jak rozwijać zdolności uczenia się, decydowania i oceniania.
 • Techniki programowania sukcesu.
 • Rozwój i integracja osobowości.
 • Celowość.
 • Obszar doskonałości.
 • Zdrowie fizyczne i samopoczucie.
 • Jak pokonywać stres.
 • Stosunki międzyludzkie i zasady współżycia.
 • Rola samouznania w znajdywaniu motywacji do efektywnego działania.
 • Szczęście, zadowolenie z życia i produktywność nie są przypadkiem.
TeTa > Polska > Kursy > ABC sukcesu  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-25