Polska > Kursy > Drogi do sukcesu  System TeTa
Drogi do sukcesu

Podstawowe prawa rządzące sukcesem i szczęśliwym życiem, czyli jak marzenia zamieniać na osiągalne cele. Jest to dobre wprowadzenie teoretyczne do pozostałych kursów.

Cel kursu i założenia

Poznanie podstawowych praw rządzących sukcesem i szczęśliwym życiem. Nauczenie się jak można lepiej egzekwować wolność osobistą, być produktywnym i szczęśliwym bez poczucia winy. Zrozumienie kolosalnego znaczenia celowości, odpowiedzialności i prawości w życiu. Nauczenie się jak skutecznie stawiać i osiągać cele, jak pokonywać stres i rozwiązywać problemy zawodowe i osobiste.

Jest to zebrana w pigułce wiedza o sobie, swoich emocjach, świadomości, podświadomości, stosunkach międzyludzkich, czyli podstawowe prawa sukcesu i skutecznego działania.

Metoda

Metoda stosowana przez trenera polega głównie na wykładzie z użyciem środków audiowizualnych, oraz pewnej ilości indywidualnych ćwiczeń. Jest możliwość zadawania pytań. Zalecane jest robienie odręcznych, spontanicznych notatek jako część procesu przekazywania wiedzy. Część teoretyczna kursu związana jest w dużej mierze z książką JA, której przeczytanie przed kursem jest zalecane. Kurs zapoznaje z technikami programowania sukcesu, stawiania i osiągania celów oraz podaje praktyczne metody pokonywania stresu oraz poprawy zdrowia i samopoczucia.

Program

Kurs zawiera najważniejsze informacje teoretyczne, omawia prawa rządzące sukcesem oraz wpływ koncepcji samego siebie na osiągnięcia człowieka. Pozwala bliżej przyjrzeć się emocjom, poczuciu winy, intuicji i świadomości. Uczy jak egzekwować wolność osobistą, wyzwolić się z manipulowania przez otoczenie i przejąć całkowitą kontrolę nad swoim życiem.

 • Definicja i elementy sukcesu.
 • Podstawowe prawa rządzące sukcesem.
 • Cechy ludzi sukcesu.
 • Wiedza o sobie, emocje i świadomość.
 • Koncepcja samego siebie, trzy oblicza JA.
 • Wolność osobista i odpowiedzialność.
 • Poczucie winy i rozpoznawanie manipulowania nim.
 • Jak egzekwować swoją wolność w nowej rzeczywistości.
 • Odkrywanie nowych możliwości pojedyńczego człowieka.
 • Techniki programowania sukcesu.
 • Celowość.
 • Obszar doskonałości.
 • Zdrowie fizyczne i samopoczucie.
 • Jak pokonywać stres.
 • Stosunki międzyludzkie i zasady współżycia.
TeTa > Polska > Kursy > Drogi do sukcesu  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-25