Polska > Kursy > Liderzy > Etap 3  System TeTa

Kurs Liderów - Etap 3

  Trzeci (najwyższy) etap Treningu Liderów ukierunkowany jest na zjawisko samorealizacji. Ukończenie wszystkich trzech etapów jest warunkiem koniecznym do samodzielnego prowadzenia kursów Systemu TeTa.
Więcej na tematy organizacyjne, patrz: Organizacja.
 
Cel Etapu 3
  1. Rozwój osobowości pod kątem rozwijania umiejętności określania swojego powołania życiowego i samorealizacji.
  2. Zrozumienie sensu świadomego i uważnego funkcjonowania w oparciu o sprecyzowaną misję życiową.
  3. Doskonalenie nawyku lidera, który we własnym życiu skutecznie stosuje głoszone przez siebie prawdy.
  4. Opanowanie metod zakładania i prowadzenia Klubów Ludzi Sukcesu oraz popularyzowania działalności klubowej.
Kto może wziąć udział
Kurs przeznaczony jest głównie dla trenerów Systemu TeTa oraz osób, które chcą realizować się w sieci Klubów Ludzi Sukcesu na coraz wyższych poziomach zaawansowania. Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest ukończenie poprzednich dwóch etapów.
Metoda
Kurs oparty jest głównie na ćwiczeniach w grupach. Przerabiane są scenariusze różnych typów spotkań Klubów Ludzi Sukcesu, techniki popularyzowania działalności klubowej oraz metody wywierania wpływu. W duchu kursów Systemu TeTa, ten kurs jest szczegółnie inspirującym przeżyciem prowadzącym do odkrywania nowych możliwości realizowania się we własnym życiu.
TeTa > Polska > Kursy > Liderzy > Etap 3  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-12-26