Polska > Kursy > Miłość  System TeTa

Kurs Miłości

  Dla par, małżeństw oraz dla osób, które szukają partnera i mają zamiar wejść w związek partnerski.  
Cel kursu i założenia
Ten dwudniowy kurs dotyczy układów międzyludzkich w partnerstwie. Przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się lepszych metod współżycia. Uczy sztuki komunikacji, technik negocjacji, asertywności i wywierania wpływu. Podaje techniki rozwiązywania konfliktów. Wyjaśnia zjawisko trójkąta winy. Uczy sztuki współżycia, doboru przyjaciół, a także wychowania zdrowych i szczęśliwych dzieci.

Tajemnice zgodnego partnerstwa i rodziny prezentowane w tym kursie to nie tylko teoria, ale także autentyczne doświadczenia osobiste z 38 lat udanego związku małżeńskiego autora i prowadzącego ten kurs.

Kurs koncentruje się na zmianach, jakie każdy z uczestników może praktycznie dokonać we własnym życiu. Dotyczy to przede wszystkim samouznania - koncepcji, która jest kluczem rozwoju człowieka. Dobry związek wcale nie jest czymś naturalnym, jest bardziej tworem intelektu niż biologii. Udane i szczęśliwe parterstwo wymaga wiedzy, której ten kurs dostacza.

Olbrzymi rozwój techniki, jaki nastąpił w ostatnich kilkunastu latach powoduje również konieczność przedefiniowania naszego stosunku do ludzi, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Wiele problemów, jakie mamy w życiu, ma źródło w stosunkach międzyludzkich, czyli w kontaktach z ludźmi, szczególnie tymi bliżej z nami związanymi: rodziną, szefami, podwładnymi, przyjaciółmi, znajomymi i nieznajomymi. Z drugiej strony - o naszym powodzeniu życiowym, sukcesie i zadowoleniu decyduje przede wszystkim umiejętność (lub nieumiejętność) postępowania z ludźmi.

Udane przyjaźnie, szczęśliwe małżeństwa, kochające się rodziny nie są przypadkiem. Nasz sukces w stosunkach z ludźmi to rezultat świadomego poznawania i stosowania praw dotyczących funkcjonowania społeczeństwa, a także wiedzy na temat zasad działania ludzkiego umysłu - siedziby myśli, uczuć i emocji. Udane życie jest wynikiem pracy nad własną umiejętnością postępowania z otaczającymi nas ludźmi. Umiejętności tej nigdy nie może być za wiele.

Metoda

Kurs oparty jest głównie na ćwiczeniach w grupach 2-4 osobowych. Część teoretyczna zawarta jest w dużej mierze w książce MY. Kurs dostarcza wiele technik i koncepcji, które mogą być natychmiast praktycznie wypróbowane i wprowadzone w życie (nawet nim kurs dobiegnie końca).

Kurs zaprojektowany jest również jako inspiracja do próbowania nowych metod, dzięki którym każdy z uczestników może systematycznie polepszać swoje stosunki z innymi i funkcjonowanie na co dzień.

Program

Programu kursu koncentruje się na koncepcji współdziania i zasadzie "win-win" (podwójna wygrana) opartych na dojrzałym samouznaniu.

Dzień 1: "Natura kobiety"

 • Wprowadzenie.
 • Na czym polega udany związek, jak się go tworzy i pielęgnuje.
 • Dobre i złe strony związków.
 • Akceptacja i samoakceptacja.
 • Mity dotyczące asertywności.
 • Własne prawo do samorealizacji a współdziałanie.
 • Samouznanie i jego kluczowa rola w partnerstwie.
 • Jak skutecznie być razem (w życiu prywatnym i zawodowym).
 • Celowość w związkach.
 • Recepta na idealny związek.
 • Miłość a seks.
 • Podstawowe zasady wychowywania dzieci.

Dzień 2: "Natura mężczyzny"

 • Sztuka komunikacji i negocjacji.
 • Techniki wywierania wpływu.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów.
 • Partnerstwo, przyjaźń, miłość.
 • Odpowiedzialność.
 • Zasady porozumiewania się.
 • Rola internetu w poszukiwaniu nowych rozwiązań.
 • Seks bez miłości.
 • Pielęgnowanie miłości i erotyzmu.
 • Trójkąt winy.
 • "Taniec 30 kroków"
 • Sens życia.
TeTa > Polska > Kursy > Miłość  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2008-05-21