Polska > Kursy > Nasz Sukces  System TeTa
Nasz Sukces

Współdziałanie jako wyższy etap niezależności. Sztuka komunikacji, negocjacji, wywierania wpływu w pracy i w rodzinie. Zgodne partnerstwo i wychowanie udanych dzieci.

Cel kursu i założenia

Ten dwudniowy kurs poświęcony jest układom międzyludzkim: w pracy, w domu, wśród przyjaciół i znajomych. Dotyczy sztuki komunikacji, technik negocjacji, umiejętności przekonywania i wywierania wpływu oraz przejmowania roli lidera. Przedstawia współdziałanie jako wyższy etap niezależności. Uczy jak budować samouznanie oparte na celowym rozwijaniu zdolności współżycia opartych o prawość i uczciwość. Wyjaśnia koncepcję asertywności.

Materiał dotyczący firm obejmuje: strategię rozwoju (od małej firmy do dużego przedsiębiorstwa), pracę w zespole, zatrudnianie pracowników, techniki rozwiązywania konfliktów.

W sferze współżycia rodzinnego i partnerskiego wyjaśnia zjawisko trójkąta winy, negatywnych emocji i mechanizmów niszczących związki; uczy sztuki współżycia oraz wychowania zdrowych, szczęśliwych i przygotowanych do samodzielnego życia dzieci.

Metoda

Kurs "Nasz sukces" oparty jest głównie na ćwiczeniach w grupach. Dostarcza wiele technik i koncepcji, które mogą być natychmiast praktycznie wypróbowane i wprowadzone w życie. Inspiruje do myślenia na temat sensu współdziałania i praktycznych możliwości jego zastosowania w konkretnych sytuacjach życiowych.

Program

Programu kursu koncentruje się na koncepcji współdziania i zasadzie "win-win" (podwójna wygrana) opartych na dojrzałym samouznaniu.

 • Układy międzyludzkie.
 • Prawość i uczciwość w praktyce.
 • Sztuka komunikacji.
 • Techniki negocjacji.
 • Asertywność.
 • Strategia rozwoju: od małej firmy do dużego przedsiębiorstwa.
 • Praca w zespole.
 • Zatrudnianie pracowników.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów.
 • Negatywne emocje.
 • Zgodne małżeństwo i rodzina.
 • Trójkąt winy.
 • Wychowanie zdrowych i szczęśliwych dzieci.
 • Dobór przyjaciół.
 • Jak być liderem.
TeTa > Polska > Kursy > Nasz Sukces  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2003-01-25