Polska > Liderzy  System TeTa

Ludzie, którzy zmieniają świat

  To jest nasze who is who: lista liderów, czyli ludzi, którym "chce się chcieć". To oni zmieniają świat na lepsze. Są dwie metody znalezienia się na tej liście: być wybitnym oraz/albo współpracować (chociaż odrobinę) z nami.

Agata Bentkowska ** Dyrektor Merytoryczny KLS nr 13 w Krakowie.
Małgorzata Bojanowska * Inicjowała założenie KLS nr 2.
Jadwiga Borkiet *** Członek Związku Liderów Systemu TeTa.
Nathaniel Branden # Genialny psycholog, twórca modelu "6 filarów samouznania".
Stephen Covey # Autor koncepcji "7 nawyków skutecznego działania".
Ewa Damentka ** Prezydent Założyciel KLS w Warszawie.
Richard Dawkins # Biolog, filozof, autor modelu samolubnych genów i memów.
Wayne Dyer # Utalentowany mówca motywacyjny i autor.
Stanley R. Fischer ** Dyrektor Merytoryczny KLS nr 3.
Ewa Foley # Popularyzatorka zasad mądrego życia i autorka.
Shakti Gawain # Nauczycielka rozwoju osobowości i świadomości.
Bob Green # Genialny programista, założyciel firmy Robelle w Vancouver.
Anna Grenik * Organizowała kursy Systemu Teta.
Dariusz Januszewski ** Prezydent Założyciel pierwszego KLS w Poznaniu
Irena Koźmińska # Organizatorka kampanii Cała Polska czyta dzieciom.
Aleksander Łamek ** Prezydent 13 kadencji KLS nr 2.
Agata Lorenz *** Członek Związku Liderów Systemu TeTa.
Zbigniew Paliwoda ** Prezydent Założyciel KLS nr 1 w Łodzi.
Władysław Pitak # Trener zdolności twórczych
Marek Rożalski ** Prezydent Założyciel KLS nr 2 w Warszawie.
Elżbieta Stoecker *** Członek Związku Liderów Systemu TeTa.
Agnieszka Szymańska * Autorka stron konferencji Klucz do mądrego życia.
Brian Tracy # Wybitny nauczyciel rozwoju osobowości i polityk.
Liliana Trzpil *** Członek Związku Liderów Systemu TeTa.

Uwaga: strona w trakcie tworzenia. Zapraszamy do przysyłania swoich propozycji i ewentualnych zmian.

 
TeTa > Polska > Liderzy  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2008-01-18