Polska > Kluby > Historia > Poznań  System TeTa

Historia KLS w Poznaniu

Założycielem pierwszego poznańskiego Klubu Ludzi Sukcesu był Dariusz Januszewski.

Drugi Klub założyła Jagoda Zielińska.

Po kilkuletniej przerwie, 17 lutego 2003, Jagoda wznowiła działanie Klubu. Spotkania odbywały się u niej w domu, ale Klub przetrwał. Główną zasługę za to, że komunikacja z klubem nie urwała się, ma Szara Eminencja Klubu Stanley R. Fischer.

W inicjatywie 1000K Klub ten zarejestrowany został z mumerem 3 i ma własną grupę dyskusyjną w Yahoo! o nazwie kls-3. Klub posiada własne strony.

Aktualne informacje o spotkaniach można znaleźć tutaj.

15 marca 2004 Prezydentem została 25 letnia Anna Ożarek tak zapraszająca do Klubu:

Atmosfera panująca na spotkaniu i ludzie znajdujący się tam - sprawią, że popłyniesz wraz z nurtem samorozwoju i chętnie poddasz się tej przygodzie zwanej doskonaleniem osobowości. Czuj się zaproszony na spotkania. Zostaniesz zawsze miło przywitany i z każdego spotkania wyjdziesz ubogacony o nową wiedzę.

Wiem, że to co mam - mogę rozwijać i powiększać moje wewnętrzne bogactwo. W KLS rozwijam swoje zdolności przywódcze i uczę się właściwej komunikacji oraz doskonalę umiejętności przemawiania i dzielenia się własnymi poglądami, wartościami, opiniami. Dodatkowo ukierunkowuję swoje życie na sukces, zadowolenie, szczęście i spełnienie. Chcę trzymać ster we własnych rękach i płynąć w wyznaczonym przez siebie kierunku. Ty możesz zrobić to samo. Zapraszam.

24 stycznia 2005 Prezydentem została Ewa Żukowska.

TeTa > Polska > Kluby > Historia > Poznań  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2006-05-21