Polska > 1000K > 4  System TeTa

4. Związek Liderów

Związek Liderów Systemu TeTa (ZLST) jest międzynarodową organizacją zrzeszającą liderów Systemu TeTa. Misją Związku jest

szerzenie wiedzy na temat mądrego życia.

ZLST nadaje kierunek Inicjatywie społecznej 1000K oraz Klubom Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia.

Patrz również: Jak działa ZLST.


TeTa > Polska > 1000K > 4  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03