Polska > Liderzy > Władysław Pitak  System TeTa

Władysław Pitak

[Kliknij aby powiekszyc]
Więcej...
Trener zdolności twórczych
Posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia zdolności twórczych i terapii nerwic, wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania.
[Zaproszenie]

Więcej:

  Przez wiele lat aktywnie uczestniczył w różnych formach terapii i ekspresji estetycznej, był wykładowcą i jest trenerem przedmiotów: kultura żywego słowa i metodyka pracy kulturalno-oświatowej, relaksacja i animacja muzyczna, komunikacja interpersonalna i ekspresja dramatyczna, psychopatologia i psychoterapia.

Człowiek z pasją podobnie jak jego żona Tatiana.

 
TeTa > Polska > Liderzy > Władysław Pitak  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2005-09-05