Polska > 1000K > 10  System TeTa

10. Jak się zapisać

  1. Do Inicjatywy społecznej 1000K nie trzeba się zapisywać. Wystarczy wziąć w niej udział.

  2. Warto zapisać się na listę osób zaangażowanych w Inicjatywę 1000K. Należy w tym celu napisać krótko o sobie i zadeklarować swoją rolę w Inicjatywie 1000K. Można także przysłać swoje zdjęcie i adres swoich stron internetowych. Patrz: Ludzie (częstotliwość aktualizacji tej listy jest w tej chwili ograniczona, a systematyczna jej obsługa ruszy od września 2004).

  3. Do Sieci Liderów można zapisać się u konkretnego Sponsora. Jest to umowa między dwiema osobami.

  4. Do KLS można zapisać się w konkretnym klubie. Decyzje w Klubach podejmowane są przez Zarząd Klubu i jego Prezydenta.

  5. Dyrektorów ZLST mianuje Prezydent ZLST.

  6. Do Rady Liderów i na Prezydenta ZLST można być wybranym raz do roku. W tym celu trzeba być aktywnym członkiem ZLST.

  7. Warunki należenia do ZLST podane są osobno pt. Jak działa ZLST.

TeTa > Polska > 1000K > 10  © Tadeusz Niwiński, Canada, 2004-05-03